Selo Šinik kod Luga u Opširnom popisu Kliškog sandžaka iz 1550. godine

Selo Šinik kod Luga u Opširnom popisu Kliškog sandžaka iz 1550. godine

Pročitajte više