Foto/video: Muzejska kolekcija starina na Gmićima

Foto/video: Muzejska kolekcija starina na Gmićima

Makljen je u svoje krilo smjestio Gmiće. A kada dođete u Dediće, dio Gmića i pogledate južno prema Prozoru i dalje prema Vranu, Čvrsnici i Prenju osjećate se tako sigurno i moćno. A kako i ne bi kada vam Makljen čuva leđa, a horizont se širi daleko tako da vidite…

Pročitajte više