Zlatni pir proslavili Ante i Mara Cvitanović

Zlatni pir proslavili Ante i Mara Cvitanović

Hvala Bogu i mojoj supruzi Mari za sve ove godine i brojnu obitelj. Svaka je godina bila na svoj način teška, ali i lijepa. Koliko je godina iza mene i mog potomstva, ja sam zaista sretan. Danas je u obitelji Cvitanović iz Varvare bilo izuzetno svečano. Svečanost koja se događa…

Pročitajte više