Javni prijevoz uveo novu liniju: Orašac – Varvara – Prozor

Javni prijevoz uveo novu liniju: Orašac – Varvara – Prozor

Javni prijevoz je od 1.12.2020. godine započeo prijevoz na novoj liniji: Orašac-Varvara-Prozor. Zbog teritorijalnog poklapanja uvođenjem spomenute linije prekinuto je izvođenje prijevoza na do tada postojećoj liniji Varvara-Prozor, a putnici iz Varvare i ostalih usputnih stanica mogu koristiti usluge nove linije, koja je vremenski prilagođena. Nova linija se za početak…

Pročitajte više