Općina Prozor-Rama u prošloj godini samo za materijalne troškove osnovnim školama isplatila 155.470,00 KM

Općina Prozor-Rama u prošloj godini samo za materijalne troškove osnovnim školama isplatila 155.470,00 KM

Općina Prozor-Rama je osnivač pet osnovnih škola: Marka Marulića Prozor, Veselka Tenžere Uzdol, OŠ Šćipe, fra Jeronima Vladića Ripci te Ivana Mažuranića Gračac.  Osnivač OŠ Alija Isaković je Vlada HNŽ-a. Općina skrbi o materijalnim troškovima osnovnih škola kojima je osnivač. Tijekom 2020. godine za materijalne troškove škola i opremanje Općina…

Pročitajte više