Najava osme redovne sjednice OV-a Prozor-Rama

Najava osme redovne sjednice OV-a Prozor-Rama

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama    (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  8. (osmu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana 30.5.2017. godine (utorak)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa…

Pročitajte više