Građani se žale što javni organi kopiraju osobne iskaznice

Građani se žale što javni organi kopiraju osobne iskaznice

Iako se zaštiti osobnih podataka u BiH posljednjih godina posvećuje sve više pozornosti, ta oblast još nije na visokom nivou jer joj se ne pridaje dovoljna važnost. PROČITAJTE I – BiH: Privatnost je izložena riziku “Neophodan je angažman mnogih institucija, kao i podrška Agenciji, koja je na početku imala podršku Parlamentarne…

Pročitajte više