ZAMEST ĆE SE MOJ TRAG U SVEMU

ZAMEST ĆE SE MOJ TRAG U SVEMU

PROPOVJEDNIK je knjiga koja je napisana s uzvišenom svrhom.To je jedna od knjiga Biblije i Staroga zavjeta. Židovi čitaju tu knjigu na blagdan Sjenicâ. Sastoji se od 12 poglavlja.Salamon je bio vođa naroda predanog Jahvi i zato je bio dužan poučavati ga i držati na okupu da bi ostao vjeran svom Bogu kojem se predao. Tu…

Pročitajte više