Pojačan inspekcijski nadzor

Pojačan inspekcijski nadzor

Općinska inspekcija ovih dana otpočinje akciju pojačanog inspekcijskog nadzora u pogledu poštivanja zakonskih i podzakonskih propisa te stabilizacija stanja u području sigurnosti hrane, ispunjavanje sanitarno – higijenskih i zdravstvenih uvjeta, zaštite na radu, rada na crno odnosno rada objekata koji ne posjeduju potrebnu registraciju za rad od nadležnog organa i…

Pročitajte više