Održana 5. Sjednica Mreže za javne financije Saveza općina i gradova FBiH na kojoj su predsjedavali predstavnici općine Prozor-Rama

Održana 5. Sjednica Mreže za javne financije Saveza općina i gradova FBiH na kojoj su predsjedavali predstavnici općine Prozor-Rama

U Sarajevu je  23.11.2023. godine održana 5. Sjednica Mreže za javne financije Saveza općina i gradova FBiH. Na sastanku su sudjelovali I članovi Mreže za internu reviziju SOGFBiH-interni revizori, iz općina i gradova koji imaju uspostavljenu ovu funkciju unutar U radu sjednice sudjelovali su predstavnici općine Prozor-Rama. Sjednocim je predsjedao…

Pročitajte više