KORONA I EKONOMIJA: Optimističan scenarij – novih 33 tisuće nezaposlenih; pesimističan scenarij – novih 96 tisuća nezaposlenih

KORONA I EKONOMIJA: Optimističan scenarij – novih 33 tisuće nezaposlenih; pesimističan scenarij – novih 96 tisuća nezaposlenih

Mjerama se nastoje iskoristiti potencijali javnog i financijskog sektora u svrhu stabilizacije i spašavanja realnog sektora bh. ekonomije. To prije svega podrazumijeva odgađanje i privremeno smanjivanje poreznih i drugih obaveza prema državi, zatim osiguranje protoka roba, uz aktivniju saradnju s međunarodnim financijskim institucijama. Izmjena Zakona o PDV-u, kao najvažnijem porezu…

Pročitajte više