Što Austrijanci pišu o Bosni i Hercegovini?

Što Austrijanci pišu o Bosni i Hercegovini?

Selefije u Bosni i Hercegovini i borba Islamske zajednice u BiH protiv tzv. paradžemata su teme kojima pozornost posvećuje tisak na njemačkom jeziku. Osim toga, listovi pišu i o popularnosti eura na Balkanu.

Pročitajte više