Na Gracu arheološka istraživanja u punom jeku

Na Gracu arheološka istraživanja u punom jeku

Na arheološkom lokalitetu Gradac, Ljubunci u mjesnoj zajednici Uzdol u tijeku je druga faza arheoloških istraživanja. U prvoj fazi otkrivena je rimska čatranja sa brojnim fragmentima keramike iz brončanog doba pa sve do kasne antike. Nakon završetka ove faze bit će predstavljeni veoma zanimljivi nalazi što će dati posebnu vrijednost…

Pročitajte više
Arheološka istraživanja u Rami kao turistički izazov

Arheološka istraživanja u Rami kao turistički izazov

Krajem 2015. godine neke lokalitete (Klek, Vrdol i Gradac) posjetila je prof. arheologije Snježana Vasilj. Tijekom ove godine očekuju se prva istraživanja na brdu Gradac na Uzdolu. Općina je već osigurala sredstva kako bi se pristupilo realizaciji istraživanja na Gracu. Time se stvaraju prvi preduvjeti za uključivanje arheoloških nalazišta u…

Pročitajte više