Novi rok za verifikaciju računa stare devizne štednje

Novi rok za verifikaciju računa stare devizne štednje

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH, koji utvrđuje 31.12.2022. godine kao krajnji rok za verifikaciju računa stare devizne štednje i stvara uvjete za propisivanje novog roka za verifikaciju potraživanja…

Pročitajte više