Želite studirati van BiH, saznajte koji su kriteriji

Želite studirati van BiH, saznajte koji su kriteriji

Na razmjenu se mogu prijaviti svi studenti iz BiH, ali naravno, postoje presudni kriteriji. Na prijavu se prilažu ocjene, CV studenta, te motivacijsko pismo. Razmjena studenata između sveučilišta zemalja izvan EU sa sveučilištima u EU, pod nazivom ERASMUS, već 30 godina studentima omogućuje stjecanje novih znanja i vještina, ali i…

Pročitajte više