Na snagu za koji dan stupa novi Zakon o obrtu u Federaciji BiH

Na snagu za koji dan stupa novi Zakon o obrtu u Federaciji BiH

U Federaciji 30. rujna na snagu stupa novi Zakon o obrtu, koji je u Službenom glasniku objavljen 22.9., a primjenjuje se od 30. rujna ove godine. Na inicijativu i uz potporu Grupacije Svjetske banke, Međunarodne financijske korporacije – IFC, još daleke 2015. otpočeo je rad na novom zakonu kojim se…

Pročitajte više
Parlament FBIH donio Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima

Parlament FBIH donio Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 75/21 od 22.09.2021. godine je objavljen Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovim zakonom uređuju se sadržaj, način i uvjeti za obavljanje obrtničke djelatnosti, srodnih djelatnosti i domaće radinosti, osnivanje, poslovanje, zajedničko obavljanje i prestanak obavljanja obrta,…

Pročitajte više