Festival zavičajnosti u monografiji o tri župe

Festival zavičajnosti u monografiji o tri župe

Knjiga “Klis – Neretvica. Župe Obri, Podhum/Žitače i Solakova Kula“ autora Ivana Anđelića u suradnji sa župama Obri, Podhum/Žitače i Solakova Kula predstavljena je danas, 31. listopada 2023. godine, u župnoj crkvi sv. Ante Padovanskog u Žitačama.

Pročitajte više