STATISTIKA ŽUPE: Rumbočani  se, ipak, ne daju

STATISTIKA ŽUPE: Rumbočani se, ipak, ne daju

Prema evidenciji tijekom blagoslova obitelji u  2016. u župi sv. Franje u Rumbocima, Zahumu i Zvirnjači zabilježeno je 332 domaćinstva sa 1283 vjernika. Od toga je predškolske djece 75, osnovaca 122, srenjoškolaca 81, a na fakultetu je 46 mladih osoba. Ova župa ima dosta momaka i cura; 121/62. Tijekom 2016….

Pročitajte više