Održana 9. sjednica Vlade HNŽ

Održana 9. sjednica Vlade HNŽ

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije, na jučer održanoj 9. sjednici, razmatrala je Nacrt Izmjena i dopuna Proračuna HNŽ za 2015. godinu. Tijekom rasprave istaknuto je kako su u protekloj godini ostvarene značajne proračunske uštede. Također, donesen je zaključak kako će, zbog značaja tzv. rebalansa proračuna, ministarstva i druga tijela županijske uprave još jedanput razmotriti proračunske stavke iz njihovih resora, te, eventualne, prijedloge za izmjene do sutra dostaviti Ministarstvu financija na usuglašavanje. Vlada će, potom, na narednoj sjednici koja će se održati u što kraćem roku glasovati o Izmjenama i dopuna Proračuna HNŽ za 2015. godinu i uputiti ih u dalju skupštinsku proceduru.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, a za potrebe održavanja tematske sjednice Skupštine HNŽ, razmatrala „Analizu stanja u zdravstvu s prijedlogom mjera“. U iscrpnoj Analizi je, između ostalog, istaknuto kako je žurno potrebno zaustaviti rast dugovanja i osigurati dodatna sredstva za zdravstvo, odnosno povećati prihodovnu stranu zdravstvenih ustanova uz smanjenje rashodovne strane sustavom kontrolinga. Naglašena je, također, potreba izrade strateškog plana razvoja ljudskih resursa u zdravstvu za HNŽ u svrhu omogućavanja bolje projekcije i procjene dostatnosti broja zdravstvenih radnika.

Također, nakon provedenog javnog poziva, Vlada je usvojila Odluku o odabiru projekata s pozicije potpore udrugama osoba s invaliditetom, kojom je poduprla rad dvadeset udruga s područja HNŽ u ukupnom iznosu od 40.000 KM.

Osim toga, Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti Federalnom ministarstvu zdravstva za provedbu postupka usklađivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriju Federacije BiH sa Zakonom o radu.

Na prijedlog Ministarstva prometa i veza, Vlada je usvojila odluku kojom se odobrava prijenos novčanih sredstava od ukupno 50.000 KM općinama Čitluk i Čapljina za saniranje ceste Tapačko polje- R-425 i lokalne ceste Čučkovina.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar