• Audio: Dom za starije i nemoćne “Rama” ipak se rješava
  • Audio: Dom za starije i nemoćne “Rama” ipak se rješava

Audio: Dom za starije i nemoćne “Rama” ipak se rješava

Načelnik općine Prozor-Rama dr. Jozo Ivančević gostovao je na Radio postaji Rama na temu Doma za starije i nemoćne “Rama” Šćit. U izjavama načelnik Ivančević je upozorio na neprihvatljive postupke HU Kuće mira Šćit, odnosno gvardijana fra Andrije Jozića, ali je pozvao i na razgovore koji mogu dovesti do konačnog otvaranje Doma za korisnike.

Dr. Jozo Ivančević, načelnik općine Prozor-Rama gostujući sa članom Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne “Rama” Šćit Ivom Zanom, na Radio postaji Rama 10.01.2018., iznio je stanje oko Doma te o navodnim nesporazumima o kojima je govorio fra Andrija Jozić, gvardijan Franjevačkog samostana Rama  Šćit koristeći oltar u crkvi na Šćitu i Orašcu.

Načelnik Ivančević je kazao: Što se tiče navodnog nesporazuma oko mijenjanja odnosa u pogledu temeljnog kapitala, smatramo da nesporazuma nije bilo, jer je ugovorom o osnivanju jasno definiran način povećanja i smanjenja temeljnog kapitala. Jasno je definirano da će se način povećanja temeljnog kapitala urediti Pravilima (Statutom) Doma, koji na žalost nije još donesen. Od osnivanja do danas Općina Prozor-Rama kao osnivač 1/3 temeljnog kapitala je uložila daleko više od 1/3 i daleko više nego drugi osnivač HU „Kuća Mira“ Franjevačkog samostana Rama – Šćit.

Ivančević je jasno kazao koliko je općina Prozor-Rama uložila u Dom i kakvi bi trebali biti vlasnički odnosi: Općina je za izgradnju Doma uplatila 1.830.892 KM izravno za Dom i još 350.000 Kući mira za financiranje radova Doma, što ukupno iznosi 2.180,892 KM, dok je  sama Kuća mira  izdvojila 561.305 KM, što je daleko manji iznos od onoga koji je uplatila općina Prozor – Rama. To sasvim jasno govori kakvi vlasnički odnosi trebaju biti i tko je izgradio Dom.. Načelnik Ivančević je ovome dodao da treba pridodati i prikupljanje sredstava od Vlade Republike Hrvatske pa sve do Australije koje su vršili općina, tadašnji gvardijan fra Tomislav Brković i v.d. direktora fra Miljenko Petričević.

To sasvim jasno govori kakvi vlasnički odnosi trebaju biti i tko je izgradio Dom.

O imenovanju članova Upravnog vijeća Ivančević je rekao:  Članak 52.Zakona o socijalnoj zaštiti HNŽ, propisuje da Ustanovom upravlja Upravno vijeće, a Upravno vijeće ustanove ima pet članova i čine ga: 3 člana koje predlaže osnivač. 1 član  predstavnik ustanove, 1 član kojeg predlaže Ministarstvo. Općinsko vijeće Prozor-Rama je imenovalo jednog člana kao jedan od osnivača. Druga dva člana imenuje Kapitul Franjevačkog  samostana Rama Šćit u ime HU Kuća mira. Fra Tomislav Brković je podnio ostavku na tu dužnost, a na njegovo mjesto Kapitul samostana nije imenova još uvijek nikoga. Što znači da fra Andriju Jozića i fra Branka Malekinušića  nije imenovao Kapitul samostana koji o tome odlučuje. Na to mjesto ih ne može imenovati provincija kako se predstavlja. Predsjednika bira Upravno vijeće kao i direktora. Tu je važno da se poštuje suglasnost osnivača. Što označi da jedan predstavlja jednog osnivača a drugi drugoga – ako je predsjednik Upravnog vijeća u ime općine, onda je direktor u ime Kuće mira ili obrnuto.

O reviziji i nalogu revizije član Upravnog vijeća Ivo Zane je istaknuo između ostalog: Motiv za promjenu vlasništva u Domu je mišljenje Ureda za reviziju institucija u F BiH za 2015. godinu, a ne nečija samovolja. Napomenuli smo već da ulaganja mogu na temelju suglasnosti osnivača, i sukladno aktima, biti unesena u temeljni kapital. Do tada se sve uloženo smatraju po članku 5. Ugovora o osnivanju, kao sredstva potrebna za rad Doma. Zane je također dodao da je Općina sama mogla sve dosada završiti i otvoriti Dom da nije određenih kočnica koje su se pojavile u zadnje vrijeme.

Na kraju emisije načelnik Ivančević je poručio:  Stalno smo za razgovor i kompromis, ali sve u skladu sa zakonom. Još jednom pozivam Kapitul Franjevačkog samostana „Rama“ Šćit kao osnivača HU Kuće mira i fra Andriju Jozića na javni i otvoreni razgovor o svim otvorenim pitanjima. Sa strane općine tih nejasnoća nema.

Dodajmo ovome da je v.d. direktora Doma fra Miljenko Petričević podnio ostavku na tu dužnost. O razlozima njegove ostavke pokušat ćemo saznati kod Načelnika i članova Upravnog vijeća.

Poslušajte radio emisiju u cijelosti

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar