Javni poziv za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima

Javni poziv za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima

U okviru projekata EU4AGRI, koji financira Europska unija, tijekom rujna 2022. godine, bit će objavljen javni poziv za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima.

Kroz ovaj javni poziv Europska unija će podržati poslovne subjekte iz ruralnih područja kako bi pokrenuli nove ekonomske ili socijalne aktivnosti kojima će diverzificirati svoje izvore prihoda ili doprinijeti unapređenju kvaliteta života u ruralnim područjima.

 

Tko će se moći prijaviti na ovaj Javni poziv?

 

Na ovaj javni poziv moći će se prijaviti jedinice lokalne samouprave, a javni poziv se sastoji od dva lota.

U prvom lotu jedinice lokalne samouprave mogu predložiti najmanje pet prijedloga za financiranje poljoprivrednih gazdinstava ili registriranih privrednih subjekata, koji u svoje poslovanje uvode nove poslovne aktivnosti vezane za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, preradu poljoprivrednih proizvoda, tradicionalne zanate i ruralni turizam.

U drugom lotu jedinice lokalne samouprave mogu predložiti najmanje jedno udruženja građana, privatnu ustanovu ili privatno preduzeće, za realizaciju projekata razvoja poslovne i socijalne infrastrukture u ruralnim područjima.

U okviru ovog javnog poziva na raspolaganju je 6 milijuna KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 50.000 KM do 200.000 KM za svaki lot.  Obvezno financijsko učešća podnosioca prijave iznosi 25% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova projekta.

Javni poziv će biti obavljen tijekom rujna i bit će otvoren dva mjeseca.

Promocija javnog poziva bit će realizirana putem društvenih mreža i kroz realizaciju infosesija u nekoliko gradova u BiH. Mjesta i termini održavanja ovih infosesija, bit će objavljen na službenoj stranici projekta, www.eu4agri.ba.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar