BiH zadužena 12 milijardi i 154,56 milijuna KM

BiH zadužena 12 milijardi i 154,56 milijuna KM

U odnosu na 31. prosinca 2019. godine, javni dug se povećao za 943,32 milijuna KM ili 8,41 posto. 

Stanje javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. prosinca 2020. godine iznosi 12 milijardi i 154,56 milijuna KM, od čega se na vanjski dug odnosi osam milijardi i 662,66 milijuna KM ili 71,27 posto, a na unutarnji dug tri milijarde i 491,90 milijuna KM ili 28,73 posto, navodi se u Informaciji Ministarstva financija i trezora BiH koju je usvojilo Vijeće ministara BiH.

U odnosu na 31. prosinca 2019. godine, javni dug se povećao za 943,32 milijuna KM ili 8,41 posto, od čega se vanjski dug povećao za 519,89 milijuna KM ili 6,38 posto, a unutarnji dug za 423,43 milijuna KM ili 13,80 posto. U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH sudjeluje sa 51,14 posto, Republika Srpska sa 47,91 posto, institucije BiH sa 0,52 posto, a Distrikt Brčko sa 0,44 posto, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Sudjelovanje javnog duga BiH u bruto društvenom proizvodu (BDP) u 2020. godini iznosi 35,08 posto, što BiH svrstava u red najmanje zaduženih zemalja u regiji. Kada se posmatra struktura vanjskog duga po kreditorima, najveće sudjelovanje imaju Svjetska banka – IDA i IBRD s 30,74 posto, Europska investiciona banka s 23,20 posto, Međunarodni monetarni fond s 10,48 posto, Europska banka za obnovu i razvoj sa 7,16 posto i Pariški klub kreditora sa 6,29 posto, a što predstavlja 77,87 posto ukupnog stanja vanjskog duga.

Servis vanjskog duga BiH u 2020. godini iznosi 771,32 milijuna KM, od čega se na glavnicu odnosi 622,38 milijuna KM ili 80,69 posto, a na kamatu 148,94 milijuna KM ili 19,31 posto. U ukupnom iznosu servisa vanjskog duga BiH Federacija BiH sudjeluje sa 63,80 posto, Republika Srpska s 33,90 posto, a Distrikt Brčko i institucije BiH s 1,20 posto, odnosno 1,10 posto.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar