CHRISTIAN SCHMIDT: “Donio sam konačnu odluku o deblokiranju imenovanja Vlade FBIH”

CHRISTIAN SCHMIDT: “Donio sam konačnu odluku o deblokiranju imenovanja Vlade FBIH”

Visoki predstavnik Christian Schmidt održao je danas konferenciju za medije na kojoj će priopćiti vrlo važne odluke o deblokadi Federacije Bosne i Hercegovine.

Odmah na početku svog govora Schmidt je kazao da kada vas pozivam u OHR ima nešto da važno da najaviti.

“Prije nego što to učinim želim kazati nekoliko stvari. Vodeći princip koji slijedim je princip onoga što je najbolje za sve građane BiH. Ne djelujem ni protiv bilo kojeg naroda niti bilo koje stranke. U ova protekla tri tjedna puno toga se dogodilo, ali ništa se nije promijenilo”, kazao je Schmidt.

Potom je dodao:

“U tom razdoblju mi je dostavljena samo jedna kopija prijedloga Vlade, međutim taj prijedlog nije imao podršku oba potpredsjednika Vlade FBiH. Moramo naglasiti da sastav mora biti u skladu s Ustavom. I prijedlog jeste takav. U međuvremenu nisam vidio ni službeni ni neslužbeni prijedlog. Osim toga, bilo je dosta aktivnosti i rasprava, ali nije napravljen napredak. Ono što mi vidimo na djelu je politički zastoj, a ne radi se o sukobu konstruktivnih naroda. Volja birača na izborima ne smije se ignorirati. To je suština demokracije, poštivanje volje građana. Iz tog razloga sam donio odluku kojom se deblokira imenovanje Vlade FBiH. Ovom odlukom želim okončati postojeći zakon i omogućiti Zastupničkom domu da ispuni svoju ustavnu dužnost i glasa o imenovanju i izboru nove Vlade FBiH. Donio sam odluku jer nam Ustav ne daje kompletan odgovor kada se nađemo u ovakvoj situaciju”, kazao je  Schmidt.

ODLUKA
kojom se deblokira imenovanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

 

Članak 1.

  1. Premijer, zamjenici premijera i ministri Vlade Federacije koje je predsjednica Federacije BiH predložila u prijedlogu odluke koji je potpisala 30. ožujka 2023. godine, sa kojim se jedan od dopredsjednika suglasio 3. travnja 2023. godine i koji je izmijenjen 27. travnja 2023. godine, ovom Odlukom se smatraju imenovanim u sukladno članku IV.B.5. stavak (1) Ustava Federacije.
  2. Za svaki potpis koji je potrebno priložiti, suglasnost koju konkretno trebaju dati dopredsjednici Federacije, te konzultacije koje je potrebno izvršiti u cilju ostvarivanja imenovanja Vlade Federacije sukladno članku IV.B.5, stavak (1) Ustava Federacije, ovom odlukom se smatra da su priloženi, dati i izvršeni u primjerenom i propisanom obliku.

Članak 2.

  1. Vlada Federacije će biti izabrana nakon što njeno imenovanje bude potvrđeno većinom glasova u Zastupničkome domu Federacije BiH sukladno članku IV.B.5, stavak (1) Ustava Federacije.
  2. Predsjedatelj Zastupničkoga doma će sazvati žurnu sjednicu koja će se održati najkasnije do 28. travnja 2023. godine. Potvrđivanje imenovane Vlade bit će jedina točka dnevnoga reda ove sjednice. 

Članak 3.

  1. Parlament Federacije će se maksimalno potruditi da pokrene postupak donošenja amandmana na članak IV.B.5. Ustava Federacije BiH koji bi, ukoliko bude usvojen u skladu s člankom VIII.1. Ustava Federacije BiH, mogao omogućiti da će nadležne institucije u Federaciji ispoštovati svoju obvezu da osiguraju da Vlada Federacije bude izabrana.
  2. Amandman koji se nalazi u privitku ove Odluke, a koji čini sastavni dio ove Odluke, stupa na snagu 1. svibnja 2024. godine, pod uvjetom da prije tog datuma Parlament Federacije BiH ne odluči drukčije putem donošenja amandmana na Ustav Federacije sukladno odredbi stavka (1) ovog članka.
  3. Izuzetno od odredbe stavka (2) ovog članka, amandman koji se nalazi u privitku ove Odluke stupa na snagu danom raspuštanja Parlamenta Federacije ili bilo kojeg njegovog doma sukladno članku IV.A.16. Ustava Federacije ukoliko raspuštanje nastupi prije datuma predviđenog u stavku (2) ovog članka.
  4. Nakon stupanja na snagu, priloženi amandman će imati prvenstvo u odnosu na bilo koje nekonzistentne odredbe bilo kojeg zakona, propisa ili akta. Nije potreban niti jedan dodatni normativni akt kako bi se osigurao pravni učinak ovog amandmana. Međutim, vlasti u Federaciji BiH i dalje imaju obvezu da takve zakone, propise i akte usklade s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

 Članak 4.

Ova se Odluka odmah objavljuje u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine i na službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika i stupa na snagu odmah, dok će Amandman na Ustav Federacije BiH, koji se nalazi u privitku ove Odluke, stupiti na snagu onako kako je propisano i sukladno uvjetima predviđenim u članku 3. ove Odluke.

Sarajevo, 27. travnja 2023.                                                                                                                                                                                                                                    Visoki predstavnik  Christian Schmidt

AMANDMAN NA USTAV
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 1/94, 1/94, 13/97, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 52/02, 63/03, 9/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05, 32/07, 88/08, 79/22 i 80/22) mijenja se i glasi: 

Amandman CXXXI 

U članku IV.B.5, stavci (1) i (2) mijenjaju se glase:

  1. Predsjednik Federacije će, nakon konzultacija s predsjedateljem i dopredsjedateljem oba doma, predsjednicima klubova i dopredsjednicima Federacije, odrediti mandatara za sastav Vlade koji ima vjerodostojne šanse da dobije potporu u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije. Mandatar je u roku od 15 dana dužan izvijestiti predsjednika o formiranju Vlade koju bi, ukoliko je bude imenovao predsjednik Federacije uz suglasnost oba dopredsjednika Federacije sukladno stavku (2) ovog članka, mogla podržati većina u Zastupničkom domu.
  2. Vladu Federacije imenuje predsjednik Federacije uz suglasnost oba dopredsjednika Federacije, u roku od 30 dana od dana izbora predsjednika i dva dopredsjednika. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će biti izabrana nakon što je njeno imenovanje potvrdio većinom glasova Zastupnički dom Federacije.
Nakon stavka (2), dodaju se novi stavci (3) do (7), koji glase:

3. Ukoliko predsjednik Federacije ne uspije imenovati Vladu Federacije uz suglasnost oba dopredsjednika Federacije sukladno stavku (2) ovog članka, predsjednik će dobiti dodatni rok od 30 dana da ponovi postupak predviđen u prva dva stavka ovog članka.

4. Ukoliko predsjednik Federacije ponovno ne uspije imenovati Vladu Federacije uz suglasnost oba dopredsjednika Federacije sukladno stavku (3) ovog članka, Vlada koju predloži predsjednik Federacije uz suglasnost jednog dopredsjednika prosljeđuje se Parlamentu Federacije. Ovako predložena Vlada smatra se izabranom ukoliko bude potvrđena većinom glasova u Zastupničkom domu, a potom većinom glasova u Domu naroda, pod uvjetom da glasovi protiv ne uključuju tri petine ili više izaslanika u jednom ili više klubova konstitutivnih naroda.

5. Svako upražnjeno mjesto popunjava se sukladno postupku predviđenom u stavcima (2) i (4) ovog članka, ukoliko zakonom nije drukčije predviđeno.

6. Ukoliko Vlada ne bude izabrana sukladno stavku (4) ovog članka, predsjednik Federacije, uz suglasnost dopredsjednikȃ Federacije, ponovno će postupiti sukladno stavku (2) ovog članka.

7. Ukoliko Vlada ne bude imenovana sukladno stavku (6) ovog članka, ili ukoliko Vladu imenovanu sukladno tom stavku ne potvrdi Zastupnički dom, izuzetno od odredbi članka IV.A.16, stavak (1), Parlament Federacije i kantonalne skupštine će se smatrati raspuštenim. Prijevremeni izbori će biti raspisani sukladno Izbornom zakonu BiH za Zastupnički dom Federacije i za kantonalne skupštine. Mandat predsjednika i dva dopredsjednika Federacije prestaje njihovim smjenjivanjem nakon ovih prijevremenih izbora.

Dosadašnji stavak (3) postaje stavak (8).

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar