• Foto: Na Gmićima nakon postavljanja vodovodnih cijevi rekonstrukcija putova
 • Foto: Na Gmićima nakon postavljanja vodovodnih cijevi rekonstrukcija putova
 • Foto: Na Gmićima nakon postavljanja vodovodnih cijevi rekonstrukcija putova
 • Foto: Na Gmićima nakon postavljanja vodovodnih cijevi rekonstrukcija putova
 • Foto: Na Gmićima nakon postavljanja vodovodnih cijevi rekonstrukcija putova
 • Foto: Na Gmićima nakon postavljanja vodovodnih cijevi rekonstrukcija putova
 • Foto: Na Gmićima nakon postavljanja vodovodnih cijevi rekonstrukcija putova
 • Foto: Na Gmićima nakon postavljanja vodovodnih cijevi rekonstrukcija putova
 • Foto: Na Gmićima nakon postavljanja vodovodnih cijevi rekonstrukcija putova
 • Foto: Na Gmićima nakon postavljanja vodovodnih cijevi rekonstrukcija putova
 • Foto: Na Gmićima nakon postavljanja vodovodnih cijevi rekonstrukcija putova
 • Foto: Na Gmićima nakon postavljanja vodovodnih cijevi rekonstrukcija putova
 • Foto: Na Gmićima nakon postavljanja vodovodnih cijevi rekonstrukcija putova
 • Foto: Na Gmićima nakon postavljanja vodovodnih cijevi rekonstrukcija putova
 • Foto: Na Gmićima nakon postavljanja vodovodnih cijevi rekonstrukcija putova
 • Foto: Na Gmićima nakon postavljanja vodovodnih cijevi rekonstrukcija putova
 • Foto: Na Gmićima nakon postavljanja vodovodnih cijevi rekonstrukcija putova

Foto: Na Gmićima nakon postavljanja vodovodnih cijevi rekonstrukcija putova

Da bi se postavile vodovodne cijevi putovi kroz Gmiće su morali biti prokopavani te su jednim dijelom ti putovi  oštećeni. Nakon što su postavljene  cijevi nužno je bilo uređenje lokalnih putova. Općina Prozor-Rama nije htjela djelomična rješenja i  krpljenja puta nego rekonstrukciju postojećih. Stoga su prema okvirnom sporazumu djelatnici Livno-putova d.o.o. ovih dana skinuli oštećeni asfaltni i betonski dio te su započeli sa pripremnim nasipom kako bi se postavio novi asfalt.

Rekonstrukcija puta započela je u gornjem dijelu Gmića, od Juričića pa kroz Ćuriće i Dediće.  Krajem ovog i idućeg tjedna očekuje se završno asfaltiranje.

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar