Generacija maturanata 1984./85. godine poziva na proslavu tridesete godišnjice mature

Generacija maturanata 1984./85. godine poziva na proslavu tridesete godišnjice mature

Generacija maturanata 1984./85. godine: Ekonomski tehničari IV 1, Strojarski (mašinski) tehničari IV8 i Strojarski tehničari IV9 obilježit će tridesetu godišnjicu mature u  petak 31.7.2015. godine.
 
Program će započeti okupljanjem maturanata kod Srednje škole u Prozoru u 19:15 sati.

Zajednička večera i zabava započet će u 20 sati u Motelu "Rama", a za dobru zabavu pobrinut će se PAB Band

 

Popis maturanata
Ekonomski tehničari IV 1 

1.    Barišić Marica
2.    Barišić Nada
3.    Barišić Zora
4.    Berberović Amela
5.    Berberović Azela
6.    Bobar Fazila
7.    Bošnjak Mira (I)
8.    Bošnjak Mira (T)
9.    Brekalo Ankica
10.    Burić Luca
11.    Cvitanović ANuša
12.    Čelić Zorica
13.    Čuljak Luca
14.    Ćurić Ruža
15.    Drežnjak Janja
16.    Džalto Nada
17.    Džolan Sonja
18.    Đogić Šefika
19.    Grcić Dika
20.    Grcić Edita
21.    Hamšić Šefik
22.    Hero Ramiza
23.    Hero Zemka
24.    Jozić Dragica
25.    Kovačević Ana
26.    Krajinović Mladenka
27.    Lovrić Danica
28.    Nuspahić Amra
29.    Pavlović Luca
30.    Pavlović Marija
31.    Perić Dobrila
32.    Perić Kata
33.    Petrović Marica
34.    Pločkinjić Jozo
35.    Raič Mara
36.    Topić Jadranka
37.    Lovrić Anđa

Razrednik: Salih Ruvić

Kontakt telefon: Mira Krešo
Mob: 063/ 836156
e-mail adresa : [email protected]
Facebook stranica: Mira Krešo

Strojarski (mašinski) tehničari IV8

1.    Mendeš Ljubica
2.    Omanović Safija
3.    Alibegović Majla
4.    Antunović Ruža
5.    Beganović Edin
6.    Beljo Stipo
7.    Bešić Asnija
8.    Čuljak Slavko
9.    Džidžić Dragan
10.    Grbeš Ivo
11.    Jozić Ivan
12.    Knežević Petar
13.    Lovrić Ilija
14.    Lovrić Pavo
15.    Manov Erna
16.    Manjušak Šemso
17.    Marić Anto
18.    Novaković Delfa
19.    Palinić Josip
20.    Pivić Ivan
21.    Ripić Milenka
22.    Ripić Nada
23.    Subašić Nafija
24.    Šabić Samir
25.    Šumunović Ruža
26.    Vladić Stanojka
27.    Zaimović Said
28.    Zaimović Adnana
29.    Zane Drago
30.    Žilić Slavko
31.    Žuljević Marko

Razrednik: Kurić Fahrudin

Kontakt osoba: Petar Knežević
Mob: 063/ 330790
Email: [email protected]

Strojarski tehničari IV9

1.    Anić Lucija
2.    Anić Ružica
3.    Baketarić Ivan
4.    Baketarić Marko
5.    Beljo Ilija
6.    Beljo Ivanka
7.    Burečić Ružica
8.    Čuljak Mijo
9.    Ćurčić Milan
10.    Franjić Ivo
11.    Iličić Andrija
12.    Jozić Zdravko
13.    Kovačević Ivo
14.    Kudić Ivo
15.    Kudić Josip +
16.    Lončar Milenko
17.    Marić Slavko
18.    Mišura Ivo
19.    Mišura Mira
20.    Nikolić Šimun
21.    Nikolić Ana
22.    Omanović Samira
23.    Radoš Esma +
24.    Rotim Ivan
25.    Škarica Matija
26.    Tomić Ana
27.    Vidakušić Marko
28.    Vidović Dragan
29.    Vlajićić Ivica
30.    Zečević Nada
31.    Žilić Nikola
32.    Petrović Bosiljka
33.    Raič Drago

Razrednik: Zaimović Fadil

Kontakt osoba: Marko Vidakušić
Mob: 063/ 383135
E-mail: [email protected]

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing