Godišnji odmor će u FBiH umjesto 18 trajati 20 dana

Godišnji odmor će u FBiH umjesto 18 trajati 20 dana

Naime, novim Zakonom o radu, koji bi uskoro trebao biti prihvaćen, u Federaciji BiH utvrđena je zabrana otkaza radnici za vrijeme rodiljskog odsustva, smanjeno trajanje prekovremenog rada s 10 na najviše 8 sati tjedno, uz obvezu poslodavca da pisanu odluku o uvođenju prekovremenog rada uruči i radniku, produženo trajanje godišnjeg odmora s 18 na 20 radnih dana za svaku kalendarsku godinu, s tim da se kod utvrđivanja dužine godišnjeg odmora smatra kako je radni tjedan raspoređen na pet radnih dana, propisano kraće trajanje radnog vremena za maloljetne radnike na najduže 36 sati tjedno i obvezni liječnički pregledi maloljetnika na teret poslodavaca, utvrđena obveza poslodavca da prijavu na obvezno osiguranje uruči i radniku, utvrđene veće ovlasti inspekcije rada u nadzoru na primjenom Zakona, odnosno predviđene veće novčane kazne za kršenje odredbi Zakona, navedeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne skrbi, piše Večernji list.

Iz ovog ministarstva naglašavaju kako se u javnim istupima predstavnika Samostalnog sindikata BiH u posljednje vrijeme, netočno i lažno, iznose tvrdnje o pojedinim odredbama novog prijedloga zakona o radu, kao navodnim razlozima zbog kojih Sindikat takav zakon o radu ne prihvaća i protivi se njegovom donošenju.

"Pri tome se tendenciozno poriče i osporava javnost u smislu da se novim Zakonom o radu ukidaju kolektivni ugovori, što ima za posljedicu smanjenje, odnosno ukidanje ranije stečenih prava iz radnog odnosa, a u konačnici nepovoljniji i nesigurniji položaj radnika", navode iz Ministarstva. Nadalje, ističu kako novim prijedlozima nije ukinuto sklapanje kolektivnih ugovora, nego je ograničeno njihovo trajanje uz mogućnost produženja, što će poticati ugovorne strane na istinske pregovore i stvarno i objektivno reguliranje uvjeta rada i prava iz radnog odnosa sukladno postojećim gospodarskim uvjetima.

"Prijedlogom zakona o radu utvrđena je obveza usklađivanja kolektivnih ugovora s odredbama Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu, s tim da u protivnom prestaju vrijediti njihove odredbe. Zbog protivljenja Sindikata, a radi iznalaženja kompromisnog rješenja, ova odredba je novelirana tako što je rok od šest mjeseci produžen na godinu dana, a u slučaju neusklađivanja i nakon isteka tog roka, ostaju na snazi odredbe kojima se uređuju plaće i naknade plaća.

O ovom prijedlogu, koji datira od siječnja 2013., Sindikat se nikada nije izjasnio, što je dovelo do potpunog zastoja u proceduri donošenja novog Zakona o radu", navode iz Ministarstva.
 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar