Gradit će se kružni tok na ulazu u Prozor

Načelnik Općine dr. Jozo Ivančević potpisao je jučer s Filipom Vujevom, direktorom JP Ceste Federacije BiH, Sporazum o učešću u financiranju naknade za nekretnine koje su predmetom upravnog postupka izvlaštenja koji se vodi u Općini Prozor-Rama, a u svrhu rekonstrukcije magistralne ceste M-16.2 dionica Prozor-Jablanica u dužini cca km 30+900 do 40+800 na ulazu u Prozor (izgradnja kružnog toka).
Predmet ovog Sporazuma je učešće potpisnika Sporazuma u financiranju na ime naknade za izvlaštenje nekretnina, a koje su Odlukom Općinskog vijeća Prozor-Rama, broj 01-06-1275/12 od 20. 04. 2012.utvrđene kao javni interes kako bi se mogla izvršiti rekonstrukcija magistralne ceste M-16.2 dionica Prozor-Jablanica na ulazu u Prozor (izgradnja kružnog toka – rekonstrukcija M-16 i ulice Kralja Tomislava).

Iz ovog Sporazuma vidljivo je kako su su JP ceste Federacije BiH svojim Planom i Programom za 2014. godinu predvidjeli sredstva za eksproprijaciju nekretnina u iznosu od 150.000,00 KM, a Vlada FBiH, Programom investiranja dijela sredstava GSM licence za 2012. godinu Općini Prozor-Rama kao implementatoru odobrila sredstva u iznosu 400.000,00 KM za projekt: Rekonstrukcija raskrsnice M-16 i ulice Kralja Tomislava (izgradnja kružnog toka na ulazu u Prozor). 

Da bi se uopće mogao potpisati ovaj Sporazum bilo je potrebno da Vlada FBiH donese Zaključak V, broj: 1300/2014 od 02. 07. 2014. godine kojim se daje suglasnost da se prilikom implementacije projekta Rekonstrukcija raskrsnice M-16 i ulice Kralja Tomislava (izgradnja kružnog toka na ulazu u Prozor) implementator Općina Prozor-rama, odobrena sredstva mogu investirati za svrhe eksproprijacije zemljišta i objekata i financiranje izvođenja radova.

 
JP Ceste se obvezuju učestvovati u financiranju na ime dijela naknade za izvlaštenje nekretnina sa novčanim sredstvima u iznosu od 150.000,00 KM, a ostatak će financirati Općina Prozor-Rama, te će dio novca biti utrošen u izvođenje radova.

Ovim Sporazumom stvoreni su svi preduvjeti za eksproprijaciju zemljišta kako bi se moglo krenuti sa radovima na izgradnji prijeko potrebnog kružnog toka na ulazu u grad Prozor.

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing