HDZ BIH POKUŠAVA SMANJITI DIO PRIHODA KOJI SE OSTVARUJE KORIŠTENJEM HIDROAKUMULACIJSKIH OBJEKATA

HDZ BIH POKUŠAVA SMANJITI DIO PRIHODA KOJI SE OSTVARUJE KORIŠTENJEM HIDROAKUMULACIJSKIH OBJEKATA

Klub zastupnika HDZ – HNS u Federalnom parlamentu na čijem je čelu Mladen Bošković uputio je Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH „Prijedlog Zakona o izmjeni zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata – skraćeni postupak“.

Dopuna prijedloga_0001

Načelnik općine Prozor-Rama dr. Jozo Ivančević je ovom prijedlogu izmjena kazao:  „Ovaj Prijedlog izmjena zakona, ako se uopće može nazvati prijedlog, je toliko konfuzan, nejasan i čiji cilj donošenja izgleda  zna  samo HDZ BiH-HNS (ali mislim da je to isključivo HDZ BiH koji se samo krije iza HNS-a), ali koji cilj smo i mi shvatili i prepoznali i zbog čega smo oštro reagirali, upoznali sve općine na koje se ove izmjene odnose. U predlaganju ovih izmjena Klub zastupnika HDZ BiH uopće ne poštuje EUROPSKU POVELJU  O LOKALNOJ SAMOUPRAVI kojom je utvrđeno  pravo lokalnih vlasti da budu konsultirane o svim stvarima koje ih se izravno tiču, a ovaj zakon itekako ih se tiče, jer se radi objektima koji su izgrađeni u općinama i od kojih one moraju imati barem malo koristi. Da ne govorimo o tome da se u predlaganju ovih izmjena nisu poštovale propisane procedure za izradu zakona i drugih propisa u F BiH, ali ni Zakon o principima lokalne samoupravne.“

Što je motiviralo Klub zastupnika HDZ BiH na ovakve izmjene?

O motivima za pokretanje ovakve izmjene Kluba zastupnika HDZ BiH načelnik Ivančević je kazao: „Govoreći o cilju koji je motivirao Klub zastupnika HDZ BiH, pitamo se je li  zastupnicima HDZ BiH – HNS bitnije da 2300 zaposlenih u EP HZ HB imaju velike plaće na račun građana potrošača, ili da se hrvatskom stanovništvu u Ravnom, Stocu, Čapljini, Mostaru, Rami, Jajcu, Grudam, a tako i u Jablanici i Konjicu, uskrati korist od onog što im je uzeto i tako ih se još više raseli? I do sada, a to ljudi znaju, općina je dosta energije i vremenu potrošila na sudske sporove sa elektroprivredama oko primjene ovog zakona i znaju da je općina dobila ove sporove sa velikim kamatama. Ali neka svi znaju i to neodgovorno ponašanje rukovodstva navedenih elektroprivreda građani plaćaju kroz svoje račune za struju.“

Općina Prozor-Rama je uputila prigovor na upućene izmjene po skraćenom postupku

„Mi smo uputili jedno vrlo oštro pismo kojim se protivimo ovakvom amaterskom prijedlogu i uputili smo ga svim klubovima u Parlametu FBiH, Vladi FBIH, Savezu gradova i općina, kao i svim općinama kojih se ove izmjene tiču i sve će općine reagirati kao i mi, a mislimo da je i Vlada F BiH prepoznala neozbiljnost ovog prijedloga i o njemu je dala negativno mišljenje, s tim što smo mi i od vlade FBiH tražili i tražimo da, kada se radi o pripremi ovakvih i sličnih zakona, budu uključene i općine na koje se ti zakoni odnose, jer sve drugo bit će neustavno i nezakonito”, zaključio je dr. Jozo Ivančević, načelnik općine Prozor-Rama.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar