IMA SE: Svi odoše, a oni ulažu 1. 080 000 u službene automobile

IMA SE: Svi odoše, a oni ulažu 1. 080 000 u službene automobile

Na  sjednici federalne Vlade održanoj 28.06.2018. godine  u Mostaru odobrena je nabavka dvadeset službenih putničkih automobila više srednje, srednje i niže srednje klase Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH za potrebe Ureda predsjednika Federacije BiH, federalnih ministarstava, Centra za edukaciju sudaca i tužtelja i Porezne uprave Federacije BiH.

 

Sredstva za nabavku ovih vozila u iznosu od 1.000.000 maraka osigurana su u proračunu za 2018. godinu.

Službi za zajedničke poslove organa i tijela FBiH odobrena je i nabavka dva službena putnička automobila srednje klase, a sredstva u iznosu od 80.000 maraka su, također, osigurana u proračunu FBiH za 2018. godinu.

Nabavka je odobrena u skladu sa Uredbom o uvjetima, načinu korištenja i nabavci službenih putničkih automobila u organima uprave Federacije BiH.

Prihvaćena je informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje siječanj-svibanj 2018. godine, priopćili su sa zasjedanja federalne Vlade u Mostaru.

/Republikainfo.com/

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar