Sindikati nisu zadovoljni novim zakonom o vatrogastvu u HNŽ

Sindikati nisu zadovoljni novim zakonom o vatrogastvu u HNŽ

U prošlosti je postojalo mnoštvo praznina i nedefiniranih situacija kada je riječ o vatrogastvu u Hercegovačko-neretvanskoj županiji,najugroženijem području u Federaciji BiH, ako govorimo o broju požara. Novim zakonom, koji bi uskoro trebao zaživjeti, detaljno će biti reguliran ustroj i status profesionalnih vatrogasnih postrojbi i što je važnije nabava opreme za gašenje u okviru koje i dugo isčekivanih letjelica.

U sindikatima, ipak, nisu do kraja zadovoljni. Na kreiranje novog zakona o vatrogastvu u Hercegovini potrošeno je deset godina tijekom kojih je ovaj dio zemlje ostao bez značajnog šumskog bogatstva. U kreiranju su sudjelovali svi zapovjednici i ostala stručna lica iz ove oblasti.

Nova ulaganja

Džafer Alić, zamjenik predsjedatelja Skupštine HNŽ, kaže: “Smatram da je ovaj zakon vrlo važan i po pitanju usklađivanja. Bila su na snazi dva zakona i ovim ih objedinjujemo. Sklapa se dobra cjelina. Osjetit ćemo i nova ulaganja u materijalno tehnička sredstva u vatrogastvu”.

I proteklih godina Uprava za civilnu zaštitu nabavila je 21 vatrogasno vozilo, dronove za rana otkrivanja požara i ostalu prateću opremu. Sve općine pokrivene su videonadzorom i u svakom momentu se zna gdje je požar, a ono što je nedostajalo i na što smo mnogo puta ukazivali su letjelice za gašenje. Novi zakon i po ovom pitanju drastično mijenja stvari. Eugen Ćubela Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ, navodi: “Imat ćemo mogućnost da iz vlastitih sredstava Županije formiramo eskadrilu ili nabavku letjelica – air traktora za našu županiju”. Prijedlog zakona je za nositelje vlasti dobar pravni okvir kako bi vatrogastvo lakše funkcioniralo i zadovoljilo potrebe građana. Osim o opremi, brinuli su, kažu, i o ljudima na terenu.

Briga o ljudima na terenu

“Riješen je dio koji se odnosi na status samih vatrogasaca gdje je bilo puno poteškoća. Odgovarajući dodaci na plaću. Zakonom je predviđeno da to može biti 30 posto. Cijenimo da je to dobra stvar. Vatrogasci moraju imati bolji položaj i status”, ističe Tomislav Martinović, zamjenik predsjedatelja Skupštine HNŽ. Status i položaj, tvrde u sindikatima vatrogasaca, s novim zakonom ipak neće biti bolji. Navode i kako Prijedlog nije u skladu sa Zakonom na federalnoj razini, najavljujući tužbe protiv Vlade i nekih zastupnika u Skupštini Hercegovačko-neretvanske županije.

Marinko Petrić, predsjednik Sindikata vatrogasaca Mostara, kaže: “Smanjuje se pravo vatrogasaca. Vatrogasci više nemaju pravo na dodatak na opasnost po život dodatak od 30 posto, već do 30 posto, što će stvoriti uvjete svim načelnicima i gradonačelnicima da smanje prava vatrogsaca. Do 30 posto je i 1 posto”. Zakonom se definiraju i odnosi Županijske uprave za vatrogastvo sa općinama i gradovima, kao i njihove obveze s druge strane. Više od 60 posto požara na teritoriji Federaciji Bosne i Hercegovine događa se upravo na prostoru Hercegovačko-neretvanske županije.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar