Ivica Tomić predstavio aktualne projekte na području općine Prozor-Rama

Radovi na uređenju  našeg grada su u punom jeku.

I pješaci i vozači u našem gradu naoružani su strpljenjem zbog prašine i preusmjerenog prometa, a sve će to potrajati još neko vrijeme.

Ivica Tomić , šef Službe za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina je, prilikom današnjeg gostovanja u programu Radio Rame, kazao kako radovi teku svojom dinamikom čemu i ovo lijepo i sunčano vrijeme ide na ruku.

„Radi se o projektu kojeg financira Europska investicijska banka u suradnji s Općinom Prozor Rama. Do sada smo potpisali dva ugovora od kojih se jedan ugovor odnosi na izgradnju kanalizacijskih kolektora i rekonstrukciju vodovodne mreže u gradu Prozoru, a drugi se odnosi na dovršetak vodo- snabdijevanja naselja oko Ramskog jezera. Izvođač radova je, nakon provedene natječajne procedure,  Putovi d.o.o. Grude. Vrijednost ugovora je bez PDV-a 3.742.286,00 KM .“, kazao je Ivica Tomić.

Predviđeni rok za završetak radova je bio planiran do 2 godine, ali zbog IPA sredstava, odnosno granta koji je dodijeljen općini Prozor Rama u iznosu od 2.499.937,00 KM, rok je ugovorom skraćen na godinu dana, tako da predviđeni rok za završetak radova traje do 30.11.2015. godine.

Radovi se izvode u Ulici kralja Tomislava(od semafora do mosta) i u Splitskoj ulici.

U Ulici kralja Tomislava se postavljaju glavni kanalizacijski kolektori. Danas je počela priprema za priključke, a sutra se kreće s ugradnjom priključaka za fekalnu i oborinsku kanalizaciju od semafora prema unutrašnjosti grada.

U Splitskoj ulici se postavljaju glavni fekalni kolektori nakon čega će uslijediti izgradnja priključaka  fekalne, a potom postavljanje  vodovodne cijevi te ugradnja priključaka na vodovod za objekte.
Nakon svega toga uslijedit će uređenje ulice, zajedno s trotoarima za koje je sve predviđeno ugovorom.

Drugi ugovor koji je potpisan u listopadu 2014. godine odnosi se na dovršetak vodo-snabdijevanja naselja oko Ramskog jezera. Riječ je o tri vodospreme u naseljima: Jaklići, Kovačevo polje i Mluša te o sekundarnim mrežama u dijelovima naselja: Rumboci, Varvara, Ploča, Mluša, Kovačevo polje i Jaklići.
Vrijednost ugovora bez PDV-a iznosi 932.726,00 KM, a izvođač je također Putovi d.o.o. Grude koji su bili najpovoljniji nakon provedene natječajne procedure.

Trenutačno se izvode radovi na sekundarnoj mreži u Varvari i na vodospremi u Kovačevu polju, a završeni su radovi na sekundarnoj mreži u dijelu naselja Rumboci- Poljani.
Predviđeno je da se radovi koji su definirani ovim ugovorom, završe u rujnu 2015. godine.

Osim ova dva ugovora, Projektom koji financira Europska investicijska banka, definirano je još nekoliko projekata, a radi se o sljedećem:
–          Trenutačno je urađen projekt vodo-snabdijevanja u naseljima: Gmići, Borovnica, Paljike. Radi se revizija projekta i priprema se tenderska dokumentacija što znači da će ubrzo biti raspisan javni natječaj za vodo-snabdijevanje ovih naselja.
–          U pripremi je projektiranje projekata modernizacije crpne stanice „Krupić“, sanacije klorne stanice „Krč“ , izrada projekta azbest-cementnog cjevovoda od Krča do Međugorja i vodo-snabdijevanje naselja: Družinovići, Šlimac, Lapsunj i Ometala.

Rok za izvođenje radova na ovim projektima je do 2018. godine.

U izgradnji je i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji bi trebao biti smješten u Poniru.
Općina Prozor Rama je uložila sredstva za uređenje lokacije, probijanje puta i izgradnju zida. Slijedi natječajna procedura, a nakon nje izgradnja uređaja. Planirano je da se sve otpadne vode s područja grada priključe na ovaj uređaj za pročišćavanje.

Općina Prozor- Rama provodi i druge projekte koji se odnose na izgradnju gradske tržnice, gradske mrtvačnice te na izgradnju i asfaltiranje lokalnih putova, a za što se priprema natječajna dokumentacija.

„Pri radu na uređenju grada nailazimo na stare cijevi i slično što nam dodatno usporava rad. Ponekad dolazi do obustave vodo-snabdijevanja. Stoga molim sve građane za strpljenje  da bi se radovi okončali, nakon čega ćemo dobiti novo lice grada i gradskih ulica.“, dodao je Ivica Tomić za kraj razgovora.
 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar