Na temelju članka 41. stava 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne. novine HNŽ, broj:4/04), , Odluke o pristupanju  izradi  izmjene i dopune Prostornog plana općine Prozor-Rama,  („Službeni glasnik Općine Prozor-Rama broj; 6/17),  Služba za prostorno uređenje komunalne djelatnosti imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina općine Prozor-Rama, u svojstvu nosioca pripreme za izradu izmjene i dopune Prostornog  plana objavljuje

JAVNU RASPRAVU O NACRTU
              Izmjena i dopuna Prostornog  plana općine Prozor-Rama.

Nacrt Prostornog plana,  odnosi se na potrebu za detaljnijim
grafičkim i tekstualnim definicijama uporabe prostora za izgradnju
svih vrsta objekata
Za vrijeme trajanja javne rasprave, Grafički dijelovi  Nacrta: Izmjene i dopune  Prostornog  plana općine Prozor-Rama   bit će izložen na javni uvid u zgradi Hidroelektrane u Prozoru,ulica Kralja Tomislava bb i službenoj stranici općine Prozor-Rama www.prozor-rama.org u vremenu od 04.04..2019. do 06.05.2019.   godine.

Pozivamo javnost (sva fizička i pravna lica) da izvrše uvid u izloženi Nacrt  plana. Primjedbe, prijedloge,  sugestija i mišljenja na nacrt Plana mogu se podnijeti u trajanju od trideset (30) dana od dana objave javne rasprave.
Prijedloge i sugestije možete dostaviti osobno na prijemni ured općine Prozor-Rama, putem pošte  ili elektronski na E-mail: [email protected] do 07.05.2019. godine.

Primjedbe, prijedlozi,  sugestije i mišljenja na nacrt Plana koji nisu dostavljeni u roku neće se uzeti u razmatranje.
Svi prijedlozi i sugestije bit će razmatrani od nosioca pripreme plana i dostavljeni nosiocu izrade plana, koji će prijedloge i sugestije uskladiti  sa zakonom i tehničkim normativima za izradu i dopunu Prostornog   plana.
Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog  plana općine Prozor-Rama održat će se 07.05.2019.godine u zgradi Kino dvorana u Prozoru s početkom u 12 sati.

Na javnu raspravu  plana pozvana su sva fizička i pravna lica.
Na javnoj raspravi  moći će se postavljati pitanja nosiocima pripreme i izrade plana, te iznositi prijedloge, primjedbe i sugestije na nacrt plana koje će biti unijete u zapisnik za vrijeme trajanja javne rasprave.

Karte možete pogledati na sljedećem linku KARTE