Javni poziv za odrađivanje volonterskog staža u Općini Prozor-Rama

Javni poziv za odrađivanje volonterskog staža u Općini Prozor-Rama

Objavljen  je Javni poziv za odrađivanje volonterskog staža u Općini Prozor-Rama, čime se nastavlja s praksom pružanja mogućnosti stjecanja radnog iskustva u struci osobama visoke i više školske spreme koje se nalaze na Zavodu za zapošlavanje.
Javni poziv donosimo u nastavku.
Na temelju članka 41. Statuta općine Prozor-Rama- Prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Prozor-Rama“, broj: 3/01), Načelnik općine Prozor-Rama, objavljuje
JAVNI POZIV
za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2018. godinu

 

Pozivaju se sve neuposlene osobe visoke i više školske spreme koje nemaju radnog iskustva u struci, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, da iskažu svoj interes za volontiranje, radi stjecanja radnog iskustva u struci.

Volonterski rad bi se obavljao u gospodarskim subjektima, javnim poduzećima i ustanovama i nevladinim organizacijama koje iskažu namjeru i mogućnost angažiranja volontera, te u tijelima uprave općine Prozor-Rama.

Odabir kandidata izvršiti će se sukladno proračunskim srestvima i potrebama subjekata u kojima bi se obavljao volonterski rad. Prava i obveze volontera i općine Prozor-Rama sa kojom volonteri sklapaju ugovor bit će uređene istim.

Prijavni obrazac može se preuzeti na šalter sali općine Prozor-Rama ili na općinskoj web stranici. Uz popunjeni obrazac za prijavu potrebno je dostaviti i ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o nezaposlenosti izdane od strane Zavoda za zapošljavanje i uvjerenje o prebivalištu na adresu:

Općina Prozor-Rama
Ured Načelnika
Kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama
BiH
Sa naznakom: „Prijava na Javni poziv za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2018. godinu.“

Rok za prijavu na natječaj vezan je uz proračunska srestva koja je općina Prozor-Rama predvidjela za volontiranje i potrebama subjekata u kojima bi se obavljao volonterski rad.

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Općine Prozor-Rama. Osobe koje su podnijele prijavni obrazac tijekom 2017. god. smatrat će se prijavljenima.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar