OPĆINA PROZOR-RAMA: Javni poziv za poticaj poljoprivredne proizvodnje

OPĆINA PROZOR-RAMA: Javni poziv za poticaj poljoprivredne proizvodnje

Općina Prozor-Rama na čelu s načelnikom dr. Jozom Ivančevićem objavljuje Javni poziv za odabir korisnika sredstava za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju na području općine Prozor-Rama za 2022. godinu. Potrebiti obrasci zahtjeva za prijavu na Javni poziv mogu se preuzeti u Službi za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije Općine…

Pročitajte više
OPĆINA PROZOR-RAMA: Javni poziv za odrađivanje volonterskog rada

OPĆINA PROZOR-RAMA: Javni poziv za odrađivanje volonterskog rada

Načelnik općine Prozor-Rama objavio je Javni poziv za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2022.godinu. Pozivaju se sve neuposlene osobne visoke i više školske spreme koje nemaju radnog iskustava u struci, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, da iskažu svoj interes za volontiranje, radi stjecajna radnog iskustva…

Pročitajte više
Javni poziv za učešće u projektu “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”

Javni poziv za učešće u projektu “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje Javni poziv za jedinice lokalne samouprave za izražavanje interesa za učešće u projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ (II faza) – ograničena tehnička pomoć. Popunjeni upitnik za jedinice lokalne samouprave, potpisano pismo namjere i prateće dokumente potrebno je dostaviti u…

Pročitajte više
Javni poziv za Projekte razvoja ruralnih poduzeća i poljoprivrede

Javni poziv za Projekte razvoja ruralnih poduzeća i poljoprivrede

Bosna i Hercegovina je s Međunarodnim fondom za poljoprivredni razvoj (IFAD) zaključila kreditni Sporazum o financiranju Projekta razvoja ruralnih poduzeća i poljoprivrede (Rural Enterprises and Agricultural Development Project – READP). Projekt će pružiti podršku jačanju odabranih podsektora (lanaca vrijednosti) kroz implementaciju pojedinačnih prihvatljivih biznis planova (BP), koji su glavni instrument…

Pročitajte više
OPĆINA PROZOR-RAMA: Javni poziv za poticaj za upošljavanje

OPĆINA PROZOR-RAMA: Javni poziv za poticaj za upošljavanje

Načelnik općine Prozor-Rama objavljuje Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava po Programu poticaja za zapošljavanje u općini Prozor-Rama. Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava iz sredstava za poticanje zapošljavanja na području općine Prozor-Rama za 2021. godinu. Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva će zaprimljene  prijave razmatrati…

Pročitajte više
JAVNI POZIV za sufinanciranje djelatnosti i projekata iz područja SPORTA

JAVNI POZIV za sufinanciranje djelatnosti i projekata iz područja SPORTA

Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanske županije uputilo je Javni poziv za sufinanciranje djelatnosti i projekata iz područja SPORTA iz sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona: I. Pravo sudjelovanja Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sva fizičke osobe koje su ostvarile izuzetne sportske rezultate, pravne osobe, organizacije…

Pročitajte više
Javni natječaj za raspodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovi naknada za privređivanje igara na sreću 2021.

Javni natječaj za raspodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovi naknada za privređivanje igara na sreću 2021.

Pravo sudjelovanja na ovom javnom natječaju imaju udruge građana i humanitarne organizacije osnovane u skladu sa važećim propisima o udrugama i fondacijama, koje imaju sjedište na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. Na ovaj javni natječaj moguće je aplicirati samo sa projektima/programima koji će se realizirati u 2021. godini. II Opći…

Pročitajte više
Javni poziv za Program poticanja prekogranične suradnje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine u svrhu razvoja lokalne zajednice

Javni poziv za Program poticanja prekogranične suradnje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine u svrhu razvoja lokalne zajednice

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program poticanja prekogranične suradnje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine u svrhu razvoja lokalne zajednice Program pridonosi potpori Hrvatima u Bosni i Hercegovini i osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske, njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurava…

Pročitajte više
Javni poziv za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji

Javni poziv za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji

Općina Prozor-Rama uputila je Javni poziv za odabir korisnika sredstava  za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju na području općine Prozor-Rama za 2021. godinu PREDMET JAVNOG POZIVA Temeljem Programa utroška sredstava za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj sa kriterijima raspodjele   broj 01/1 -20- 1044/21, raspisuje se Javni poziv za prikupljanje zahtjeva…

Pročitajte više
FBiH: Javni poziv za podršku obavljanju studentske prakse u inostranstvu

FBiH: Javni poziv za podršku obavljanju studentske prakse u inostranstvu

Javni poziv za podršku obavljanju studentske prakse u inostranstvu studenata javnih sveučilišta u Federaciji BiH koji će se su/finansirati iz sredstava fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije BiH u 2021. godini. Sredstva za su/finansiranje projekta za obavljanje studentske prakse dodjeljivat će se iz sredstava utvrđenih u Financijskom planu Fondacije…

Pročitajte više