Javni poziv za Projekte razvoja ruralnih poduzeća i poljoprivrede

Javni poziv za Projekte razvoja ruralnih poduzeća i poljoprivrede

Bosna i Hercegovina je s Međunarodnim fondom za poljoprivredni razvoj (IFAD) zaključila kreditni Sporazum o financiranju Projekta razvoja ruralnih poduzeća i poljoprivrede (Rural Enterprises and Agricultural Development Project – READP).

Projekt će pružiti podršku jačanju odabranih podsektora (lanaca vrijednosti) kroz implementaciju pojedinačnih prihvatljivih biznis planova (BP), koji su glavni instrument za utvrđivanje potreba ulaganja u poslovanje i razvoj kapaciteta svih aktera u odabranim lancima vrijednosti u okviru klastera projekta.

Ured za koordinaciju projekata (PCU), pri Federalnom ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,  je zadužen za cjelovitu provedbu Projekta, a dio sredstava je namijenjen za sufinanciranje aktivnosti utvrđenih u biznis planovima.

Ovim putem Ured za koordinaciju projekata (PCU) poziva zainteresirane poslovne subjekte (mala i srednja poduzeća ili zemljoradničke/poljoprivredne zadruge) koje se bave otkupom, doradom, pakiranjem i prometom proizvoda i repromaterijala za primarnu poljoprivrednu proizvodnju (BIZNIS LIDERE), da dostave Izjave o zainteresiranosti za učešće u Projektnim aktivnostima vezanim za predloženu poslovnu ideju.

Kao Izjavu o zainteresiranosti, potrebno je dostaviti popunjen OBRAZAC O ZAINTERESIRANOSTI, koji također možete dobiti na Vaš zahtjev kod Ureda za koordinaciju projekta (PCU) putem e-mail adrese: [email protected] .

Uz OBRAZAC O ZAINTERESIRANOSTI je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:
  1.  Kopiju dokaza o registraciji u odgovarajućem registru pravnih subjekata zemlje u kojoj je registrirana,
  2.  Financijski izvještaj za posljednje dvije godine (Bilans stanja i uspjeha), ovjeren od FIA-e,
  3. Sažetak poslovnog plana (KONCEPT) za sufinanciranje ulaganja u skladu sa predloženim Obrascem.

Obrazac o zainteresiranosti sa zahtijevanim dokumentima je potrebno dostaviti u zapečaćenim kovertama osobno ili putem pošte najkasnije do 21. prosinca 2021. godine do 12:00 sati na sljedeću adresu:

URED ZA KOORDINACIJU PROJEKATA – PCU

Ul. Grbavička br. 4/II, 71000 Sarajevo (poslovna zgrada Unionivest dd na Grbavici)

sa naznakom:

“IZJAVA O ZAINTERESIRANOSTI DOSTAVU POSLOVNOG PLANA – READP”

Ne otvarati osim u prisustvu Komisije

Subjekti, čije POSLOVNE IDEJE budu ocijenjene prihvatljivim u skladu sa utvrđenim kriterijima Projekta, biti će pozvani da sačine i dostave detaljan POSLOVNI PLAN.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar