Ljudi komentiraju kvalitetu prijenosa, Gradsko vijeće Mostara briše komentare

U 13 sati je započela prva sjednica novog saziva Gradskog vijeća Grada Mostara. Iako je, za mostarske uvjete, napravljen megalomanski iskorak u vidu prijenosa uživo, isti je vrlo niske kvalitete.…