Kome je Federalna vlada dodijelila sredstva za projekte zaštite okoliša

Kome je Federalna vlada dodijelila sredstva za projekte zaštite okoliša

 Federalna vlada je usvojila Program utroška sredstava utvrđen na poziciji transfera drugim nivoima vlasti i fondovima za Akcioni plan Strategije okoliša za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 1.500.000 KM.

Od ovoga je za nabavku dvije automatske monitoring stanice za mjerenje kvaliteta zraka (simultano mjerenje fizikalno-hemijskih pokazatelja kvaliteta zraka i meteoroloških parametara) i eksterne kalibracione jedinice, kao dijela mreže monitoring kvaliteta zraka od značaja za Federaciju BiH, planirano 500.000 KM, a korisnik ovih sredstava je Federalni hidrometeorološki zavod.

Na ime podrške boljem funkcioniranju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u Federaciji BiH, iz nadležnosti nižih nivoa vlasti predviđeno je 150.000 KM. Korisnici sredstava su institucije i općine koje upravljaju zaštićenim prirodnim područjima u FBiH (spomenici prirode, parkovi prirode i zaštićeni pejzaži Prokoško jezero, Konjuh, Blidinje, Hutovo Blato, Trebević, Bentbaša, pećina Vjetrenica, Tajan i drugi). Iznos od 150.000 KM planiran je za reviziju Crvene liste flore, faune i gljiva FBiH, a sredstva će implementirati Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Sektor okoliša, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Javne nabavke su predviđene i za realizaciju 80.000 KM vrijednog programa uspostave infrastrukture za upravljanje supstancama koje oštećuju ozonski omotač i zamjenskim supstancama.

Projekti koji rješavaju problem zagađenja okoliša opasnim otpadom, a predstavljaju veliki pritisak na okoliš u FBiH, bit će sufinansirani sa 300.000 KM, a korisnici sredstava su općine na čijem području se nalazi odložen opasni otpad.

Iznos od 100.000 KM namijenjen je izradi Studije identifikacije lokacija kontaminiranih opasnim otpadom u FBiH, a i u ovom slučaju će biti proveden postupak javnih nabavki.

Sa 150.000 KM bit će sufinansirana izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini llijaš, a za nadogradnju i održavanje u testnom periodu Registra o postrojenjima i zagađivanjima u Federaciji BiH planirano je 20.000 KM.

Sva sredstva će korisnicima biti dodjeljivana u skladu sa usvojenim programom na osnovu javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar