Konstituiran Zastupnički dom Parlamenta FBiH

Konstituiran Zastupnički dom Parlamenta FBiH

Nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini održanih 12. listopada ove godine, zastupnici su danas na konstituirajućoj sjednici u Sarajevu položili prisegu te je izabrano novo vodstvo Doma – predsjedatelji i dva dopredsjedatelja.

Predsjedatelj je Edin Mušić, Bošnjak po nacionalnosti, kojeg je kandidirala Stranka demokratske akcije.

Dopredsjedatelj iz reda hrvatskog naroda je Marinko Čavara, kandidiran iz koalicije predvođene Hrvatskom demokratskom zajednicom, dok je Demokratska fronta kandidirala Sašu Mitrovića, drugog dopredsjedatelja, Srbina po nacionalnosti.

Stranačka pripadnost članova novog vodstva govori i o sastavu nove parlamentarne većine.

Kao dio procesa konstituiranja, imenovana su i nova radna tijela – povjerenstva te odbori Zastupničkog doma, uz protivljenje Saveza za bolju budućnost BiH. Iz te stranke je ovo protivljenje obrazloženo nezadovoljstvom njezinih zastupnika što SBB nije dobio mjesta u radnim tijelima sukladno tomu kako je na izborima osvojio značajan broj mandata u novom sazivu Doma.

Privremeno mandatno-imunitetsko povjerenstvo, formirano danas za potrebe konstituiranja, izvijestila je da će u sljedeće četiri godine, u Zastupničkom domu koji ima ukupno 98 mjesta, na osnovu izbornih rezultata, najviše mandata, 29, imati Stranka demokratske akcije BiH, Savez za bolju budućnost 16, Demokratska fronta 14, Koalicija predvođena Hrvatskom demokratskom zajednicom BiH 12 kao i Socijaldemokratska partija BiH, Hrvatska demokratska zajednica 1990 četiri mjesta kao i Bosanskohercegovačka patriotska stranka (BPS) – Sefer Halilović, Stranka za Bosnu i Hercegovinu tri, A-SDA dva a po jedno mjesto Naša stranka i Laburistička stranka.

Na konstituirajuću sjednicu nisu došli zastuonici Rasim Omerović (SDA) i Hasan Muratović (SDP) jer su bili opravdano odsutni, kako je rečeno, dok je Salko Selman (SDA) odustao od mandata, ali je danas o tome obavijestio SIP pa će naknadno biti procesuirana njegova odbijenica i pripremljen zamjenski mandat.

Od mandata je odustao i Ibrahim Hadžibajrić (Savez za bolju budućnost), ali je on o tome ranije obavijestio SIP pa je zamjenski mandat dodijeljen Jasni Duraković-Hadžiomerović koja je danas položila prisegu.

Računajući ova odsustva i odustajanja, proizilazi da je certifikate o novim mandatima danas dobilo 95 zastupnik.

Novoizabrani poslanici SDA su: Mirsad Kukić, Elzina Pirić, Ibrahim Šišić, Sead Kadić, Denis Zvizdić, Safet Kešo, Edin Mušić, Esad Bašagić, Tarik Arapčić, Omer Škaljo, Kasim Mulalić, Aiša Ćenanović, Muhamed Ibrahimović, Salmir Kaplan, Rasim Omerović, Osman Suljagić, Halid Muhić, Mirza Ganić, Belma Pojskić, Bajro Makić, Dževad Agić, Dževad Hodžić, Amir Zukić, Kenela Zuko, Mensud Borović, Ismet Osmanović, Emina Mutap i Nermina Zahirović.

Zastupnici Saveza za bolju budućnost – Fahrudin Radončić su: Azra Hadžić, Šemsudin Kavazović, Bahrudin Hadžiefendić, Mahir Nurkanović, Sanel Razić, Nasir Beganović, Anela Šestić-Begović, Enver Merdić, Zlatko Kravić, Mehrudin Švago, Faruk Ćupina, Jasna Duraković Hadžiomerović, Zana Marjanović, Vesna Švancer, Sead Jusić i Munib Jusufović.

Demokratsku frontu – Željko Komšić zastupaju: Almir Zulić, Jasmin Kadić, Mahir Mešalić, Amra Haračić, Alma Kratina, Mujo Hodžić, Dževad Adžem, Amra Kunovac, Ilhan Bušatlić, Dženan Đonlagić, Midhat Karović, Davor Vuletić, Saša Mitrović i Suzana Franjka-Galić.

Novi saziv u Zastupničkom domu Federalnog parlamenta činit će i zastupnici Koalicije HDZBiH, HSS, HKDUBiH, HSP dr. Ante Starčević i HSP Herceg- Bosne, a to su: Blaž Župarić, Josip Martić, Marinko Čavara, Slavica Josipović, Mladen Bošković, Darijana Katić, Marin Barbarić, Ivan Musa, Dario Knezović, Radoslav Luburić, Jozo Bagarić i Boris Barun.

Kadrovi Socijaldemokratske partije u novom sazivu Doma su: Zukan Helez, Hasan Muratović, Mujo Hasić, Nermin Nikšić, Enver Bijedić, Elvir Karajbić, Damir Mašić, Hajrudin Havić, Rusmir Mesihović, Jasmina Zubić, Mira Ljubijankić i Mira Grgić.

Zastupnici Hrvatske demokratske zajednice 1990 su: Jozo Lučić, Zdravko Kuzman, Vjekoslav Bakula i Boro Krišto, a BPS – Sefer Halilović: Muharem Fišo, Jusuf Bubica, Fahrudin Nikšić i Mirela Halilović.

Stranka za BiH u naredne četiri godine imat će tri zastupnika: Salema Halilovića, Refika Hankića i Azru Hadžiahmetović.

Stranku demokratske aktivnosti (A-SDA) predstavljat će Mirsad Topčagić i Ismet Kurić te Našu stranku Dennis Gratz i Laburističku stranku Elma Đogić.

Konstituiranjem Zastupničkog doma nije popunjen novi saziv cjelokupnog Federalnog parlamenta.

Potrebno je  formirati i novi saziv Doma naroda, ali kada će se to dogoditi, teško je predvidjeti jer izaslanici za ovu razinu dolaze iz županijskih skupština čije se konstituiranje odvija sporo nakon općih listopadskih izbora u državi.

federalna.ba

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar