Lista kvalificiranih stručnih osoba za sudjelovanje u radu Povjerenstva za tehnički pregled građevina Općine Prozor-Rama

Lista kvalificiranih stručnih osoba za sudjelovanje u radu Povjerenstva za tehnički pregled građevina Općine Prozor-Rama

Načelnik općine Prozor-Rama utvrđuje Listu kvalificiranih stručnih osoba za sudjelovanje u radu Povjerenstva za tehnički pregled građevina Općine  Prozor-Rama:

I.

Utvrđuje se Lista stručnih osoba koje ispunjavaju uvjete iz članaka 59. Zakona o gradnji („Narodne  novine HNŽ“, broj: 4/13) za sudjelovanje  u radu Povjerenstava za tehnički  pregled  građevina na području  općine  Prozor-Rama kako slijedi:

I  ARHITEKTURA
– ANTE  TOMIĆ, dipl. ing. arhitekture

II  ELEKTROTEHNIKA
– IVO  MARKEŠIĆ, dipl. ing. elektrotehnike
– HIMZO ĆOSIĆ, dipl. ing. elektrotehnike
– NERMIN  KADIĆ,  dipl. ing. elektrotehnike
– DINO KUKIĆ, dipl. ing. elektrotehnike

III  GEODEZIJA

  • DARKO  BRADARA, dipl. ing. geodezije
  • SMILJAN MIŠANOVIĆ, dipl. ing. geodezije

IV  GRAĐEVINA  
–  IVICA TOMIĆ, dipl. ing. građevine
–  DRAGANA ULOŽNIK, mag. ing. građevine
–  IVANA DOLIĆ, dipl. ing. građevine
–  JOZO  ČULJAK, , mag. građevine
–  VLADO  MATEŠIĆ, dipl. ing. građevine
–  EDIN PAŠALIĆ, mag/dipl. ing. građevine
–  ENISA PAŠALIĆ, , mag/dipl. ing. građevine
–  DUŠICA LEMEZ, dipl. ing. građevine
–  SAFET  KOVAČEVIĆ, dipl. ing. građevine
–  MARIO ROTIM, dipl. ing. građevine
–  AGIM  PAPRANIKU,  dipl. ing. građevine (smjer za geotehniku)

V  PROMET

  • MILAN TEŠANOVIĆ, dipl. ing. prometa
  • MIRZET  SARAJLIĆ, mag/dipl. ing. prometa i komunikacija
  • AGIM  PAPRANIKU, dipl. ing. građevine (odsjek za prometnice)

VI  STROJARSTVO

–  IVICA  JOZIĆ, dipl. ing. strojarstva
–  PAJO LUKIĆ, dipl. ing. strojarstva
–  FERID  MUJEZINOVIĆ, dipl. ing. strojarstva

VII  ZAŠTITA NA RADU

  • NEBOJŠA  KNEŽEVIĆ, dr. teh. nauka
II. 

Broj članova Povjerenstva ovisi od vrste i složenosti građevine i od vrste radova koje Povjerenstvo pregleda, odnosno Povjerenstvo mora imati po jednu stručnu osobu (člana) kvalificiranu za svaku vrstu radova koje pregleda (za arhitektonske radove, građevinske radove, strojarske radove, elektroinstalacijske radove, vodovodne radove, radove kanalizacije, radove grijanja itd.).
Jedan od članova Povjerenstva je predsjednik koji koordinira rad Povjerenstva. Za manje složene građevine Povjerenstvo može imati najmanje tri člana.
Rješenje o imenovanju Povjerenstva dostavlja se investitoru i svim članovima putem predsjednika Povjerenstva. Tehnički pregled mora se obaviti u roku od 8 dana od dana dostavljanja dokaza o uplati troškova tehničkog pregleda od strane investitora.

III.

U radu Povjerenstva ne mogu sudjelovati službene osobe koje su sudjelovale u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti i odobrenja za građenje predmetne građevine ili zahvata u prostoru, niti osobe koje su sudjelovale u izradi tehničke dokumentacije, reviziji glavnog ili izvedbenog projekta, gradnji i nadzoru nad gradnjom i nadležni inspektor koji je vršio nadzor nad gradnjom predmetne građevine ili zahvata u prostoru.

IV.

Načelnik na prijedlog Službe  će najmanje jednom u dvije godine objaviti Javni poziv stručnim osobama da dostave dokaze o ispunjavanju uvjeta za sudjelovanje u radu Povjerenstva shodno Zakonu (članak 59.), koji se objavljuje u jednom od dnevnih listova.

V.

Lista stručnih osoba koje ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u radu Povjerenstva bit će objavljena na web stranici općine Prozor-Rama, te se evidentiraju za period od dvije godine, računato od dana objave liste.

NAČELNIK
dr. Jozo Ivančević

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar