Lista prijava za potporu malim projektima  općine Prozor-Rama i njemačke organizacije HELP

Lista prijava za potporu malim projektima općine Prozor-Rama i njemačke organizacije HELP

Ugovorom koji je općina Prozor – Rama sa međunarodnom organizacijom HELP – Hilfe zur Selbsthilfe potpisala krajem 2019. godine predviđeno je zajedničko sudjelovanje Općine i HELP-a u projektu potpore malim projektima, kojim je predviđena dodjela materijalnih donacija na području Općine Prozor – Rama.

Ugovorom su utvrđeni načini suradnje i međusobne obveze po projektu koji će realizirati s 20 malih donacija. Ukupna vrijednost pojedinačne donacije biti će prosječno 2.000 €, od čega je predviđeno da Help sufinancira 50%, Općina 35% i korisnik 15%. Osim toga, Help će sa oko 4.000 € sufinancirati i jedan projekt koji može biti od zajedničkog interesa svim korisnicima.

Nakon predstavljanja projekta zainteresiranima po mjesnim zajednicama, objavljen je javni poziv koji je trajao do 31.12.2019.

HELP je izvršio prikupljanje zahtjeva i njihovu prvu selekciju. Popis tih zahtjeva možete pogledati u nastavku.

HELP -lista prijava

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar