Medicinari poslali upozorenje Vladi HNŽ-a

Medicinari poslali upozorenje Vladi HNŽ-a

Nezavisni sindikat zaposlenika Sveučilišne Kliničke bolnnice Mostar i Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu HNŽ uputili su upozorenje Vladi HNŽ-a i resornom ministarstvu.

Zajedničkih priopćenjem “izražavaju veliko nezadovoljstvo i ogorčenje prema Vladi HNŽ i Ministarstvu zdravstva, rade i socijalne skrbi zbog smišljenog i namjernog odugovlačenja donošenja rješenja o reprezentativnosti sindikata te otpočinjanje pregovora sa predstavnicima sindikata oko donošenja novog Kolektivnog ugovora za zdravstvo u HNŽ-u“.

Zahtijevaju od Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ da odmah postupi u skladu s odredbama Zakona o radu i sindiokatima konačno dostavi rješenja o reprezentativnosti, te pozivaju Vladu HNŽ da odmah započne proces pregovaranja novog Kolektivnog ugovora. Ranije su upozoravali da medicinari u HNŽ-u imaju jednu od najmanjih satnica u Federaciji.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar