MOSTAR: Konferencija projekta za podrušku novim biznisima “LiNK4StartUps”

MOSTAR: Konferencija projekta za podrušku novim biznisima “LiNK4StartUps”

Uvodna konferencija projekta “„LiNK-ujmo se radi podrške novim biznisima – LiNK4StartUps“ će se održati u utorak 13. 9. 2022. godine, u Vijećnici Grada Mostara sa početkom u 10.00 sati.

Na konferenciji će se predstaviti ciljevi i plan rada partnerstva LiNK4StartUps, koje će raditi na poboljšanju uvjeta za razvoj novih biznisa sa posebnim fokusom na ranjive skupine na tržištu rada, te uloga lokalnih partnerstava kao instrumenta za upošljavanje osoba iz ranjivih skupina.

Ovom prilikom će se objaviti Javni poziv za podršku ranjivim skupinama pri pokretanju vlastitog biznisa na području Grada Mostara, Grada Konjic i općine Prozor-Rama

Prisutnima će se uz ostale predavače obratiti i gosp. Josip Juričić, rukovoditelj službe za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije Općine Prozor-Rama.

Uz Juričića će govoriti i gđa Radmila Komadina, glavna savjetnica Grada Mostara, gosp. Osman Ćatić, gradonačelnik Grada Konjic i gosp Tomislav Majić, predsjednik Udruženja LiNK Mostar.

Konferencija se organizira u okviru implementacije projekta „LiNK4StartUps“ kojeg u partnerstvu implementiraju Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK, Grad Mostar, Grad Konjic, općina Prozor-Rama, Služba za zapošljavanje HNK/Ž, Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar – Ekonomski fakultet, RadIN
d.o.o. Mostar i Eurosjaj d.o.o. Konjic. Projekat “LiNK4startUps“ se provodi u okviru programa „EU4BusinessRecovery – COVID-19 Investment Response“ koji financiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, a provodi UNDP u partnerstvu sa GIZ i Međunarodnom organizacijom rada (ILO).

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar