• Mrtva straža nad Ramom
 • Mrtva straža nad Ramom
 • Mrtva straža nad Ramom
 • Mrtva straža nad Ramom
 • Mrtva straža nad Ramom
 • Mrtva straža nad Ramom
 • Mrtva straža nad Ramom
 • Mrtva straža nad Ramom
 • Mrtva straža nad Ramom
 • Mrtva straža nad Ramom
 • Mrtva straža nad Ramom
 • Mrtva straža nad Ramom
 • Mrtva straža nad Ramom
 • Mrtva straža nad Ramom
 • Mrtva straža nad Ramom
 • Mrtva straža nad Ramom
 • Mrtva straža nad Ramom
 • Mrtva straža nad Ramom
 • Mrtva straža nad Ramom
 • Mrtva straža nad Ramom
 • Mrtva straža nad Ramom
 • Mrtva straža nad Ramom
 • Mrtva straža nad Ramom
 • Mrtva straža nad Ramom
 • Mrtva straža nad Ramom
 • Mrtva straža nad Ramom
 • Mrtva straža nad Ramom
 • Mrtva straža nad Ramom
 • Mrtva straža nad Ramom
 • Mrtva straža nad Ramom
 • Mrtva straža nad Ramom

Mrtva straža nad Ramom

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dok Rama huči svojim ostacima u pomoć joj pristiže strašni Volijak i neobična Zagradačka rijeka. Nad njima bdije gorička Gradina sa svojim vrhom zvanim Tuk! Tuk, oštar i nijem u sebi krije velike tajne i zanimljivosti. Ponešto je pripovijedano a tek jedan mali detalj zapisan, no nikada ništa nije konkretno istraženo što se to krije na okomitoj zaravni nad Ramom!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Etnograf Milenko Filipović zabilježio je da se na Gorici na lokalitetu zvanom Gradina prema predaji nalazi neka stara utvrda gdje mještani nalaze ostatke keramike, a uokolo se mogu naći nekropole stećaka. Kako on zapisa tako i stoji; u blizini se nalaze nekropole stećaka koje su zapuštene i zarasle u gustu šumu, a kroz jednu je prošao seoski put. Slabo su ukrašeni te se na samo  nekoliko njih nalaze standardni ornamenti kao što su polumjesec i kugla. O njihovom brojnom stanju i nekim drugim ukrasima teško je govoriti a za nekoliko godina možda se neće moći više ni o njima spominjati. Bitno je naglasiti da se sve nekropole stećaka nalaze u neposrednoj blizini Gradine i vrha Tuk!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

U neka ne tako davna vremena dok je vatra sjala a drva pucketala na ognjišću pričale su se mnoge priče o vitezovima, vilama koje igraju kolo, kojekakvim prikazama, hajducima, turskom vaktu… Na Gorici je ostala jedna veoma zanimljiva kratka pričica vezana za grad koji se nalazio na Gradini. „Moja baba je stalno pričala da je tu nekada bio neki grad i da se lipo i dobro živilo. Ko je bio u tom gradu, šta su radili, šta su jeli i pili ne zna se do dan danas. Zapamtio sam priču o nekoj curi Mari koja će čuvati ovce i na onom mistu di zabode svoju preslicu da će se naći zlatna sinija i tu je taj bogati zatrpani grad.“ Pripovijeda nam Marko Ćurdo koji je rođen na Gorici. Još uvijek nigdje Mare, sve je manje ovaca a grad sve dublje nestaje pod zemljom.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Međutim, sama priroda se pobrinula da se grad ne zaboravi i potpuno nestane u povijesti. Već godinama domaće stanovništvo obrađujući zemlju i čuvajući stada nalazi različite artefakte u podnožju i na samoj Gradini. Do sada su pronađeni različiti keramički komadići koji na sebi imaju ukrase i mnogi bez ikakvih radova po sebi. Pronađeni su i predmeti koji su služili vjerojatno za građevinu i kućanstvo; igle i čavli.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Najvrjedniji nalaz je slabo očuvani novčić. Na njemu su vidljivi otisci latiničnih slova i lik tadašnjeg vladara. Pored njega zanimljiva je piramida bez vrha koja je kroz sredinu probušena. Za pretpostaviti je da je služila u građevini kao visak za mjerenje. Tu je i mala keramička kugla za koju je teško odrediti čemu je služila.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Uzvisine, strmine, ostaci zidova, kameni blokovi, opkopi oko uzvisine, nebrojeni sitni ostaci keramike neoborivi su dokazi zanimljivog arheološkog nalazišta.

O bogatstvu života na ovom području potvrđuje činjenica da su se mještani bavili uzgojem vinove loze. Cijela strmina koja se obara u dolinu rječice znakovita imena Zagradačka, bila je zasađena nekada vinovom lozom. Marko Ćurdo pripovijeda kako mu je djed pričao o nekada dobrim vinogradima. Čak je sam kao dijete svjedočio ponekim osamljenim čokotima koje je ugušila zapuštenost i nisko raslinje.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nekada bogat i bujan život! Danas? Danas samo nijemi stražar i opustjele uspomene. A Rama teče i teče noseći prošla vremena.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar