Što učiniti kada se pronađe neki arheološki ostatak?

Što učiniti kada se pronađe neki arheološki ostatak?

Prostor općine Prozor-Rama je prostor sa brojnim arnheološkim nalazištima koja se mogu prepoznati bez posebnog istraživanja.

Pročitajte više
Mrtva straža nad Ramom

Mrtva straža nad Ramom

Pročitajte više