• Na Gračacu održan IX. krug dekanatskih zasjedanja pastoralnih i ekonomskih vijeća Ramskog dekanata
  • Na Gračacu održan IX. krug dekanatskih zasjedanja pastoralnih i ekonomskih vijeća Ramskog dekanata
  • Na Gračacu održan IX. krug dekanatskih zasjedanja pastoralnih i ekonomskih vijeća Ramskog dekanata
  • Na Gračacu održan IX. krug dekanatskih zasjedanja pastoralnih i ekonomskih vijeća Ramskog dekanata
  • Na Gračacu održan IX. krug dekanatskih zasjedanja pastoralnih i ekonomskih vijeća Ramskog dekanata
  • Na Gračacu održan IX. krug dekanatskih zasjedanja pastoralnih i ekonomskih vijeća Ramskog dekanata
  • Na Gračacu održan IX. krug dekanatskih zasjedanja pastoralnih i ekonomskih vijeća Ramskog dekanata
  • Na Gračacu održan IX. krug dekanatskih zasjedanja pastoralnih i ekonomskih vijeća Ramskog dekanata

Na Gračacu održan IX. krug dekanatskih zasjedanja pastoralnih i ekonomskih vijeća Ramskog dekanata

U subotu, 16. ožujka 2019.  na Gračacu je održan IX. krug dekanatskih zasjedanja s članovima župnih  pastoralnih vijeća Ramskog dekanata. Susret je započeo svetom Misom koju je predvodio dekan Ramskog dekanata fra Mato Topić, mjesni župnik uz koncelebraciju još četiri svećenika.  Na početku svete Mise fra Mato je izrazio dobrodošlicu i zaželio uspješan rad.
Nakon svete Mise prisutni članovi vijeća uputili su se u  župnu dvoranu kako bi sudjelovali u raspravi na temu: „Društveni (socijalni) nauk Katoličke Crkve“, koja je predstavljena u X. broju Biltena Sinode.
Predstavnici župa  predstavili su svoje viđenje uloge Katoličke Crkve u suvremenom svijetu, dali zaključke i predložili određenje smjernice.
Predavanje na temu: „ Društveni (socijalni) nauk Katoličke Crkve “ iscrpno je predstavio msgr. Marko Tomić, župnik u Prozoru.
Msgr. Tomić između ostalog govorio na važnosti Sinoda, kako bi se upoznali o stradanju u biskupiji. Poseban je naglasak stavio na Derventski dekanat koji je do 1992. godine  imao 52 000 vjernika katolika, a danas samo 972.
Naglasak je stavio na grijeh, ne grijeh struktura nego naš osobni grijeh, jer se mi često sablažnjavamo nad grijehom drugih, dok svoje grijehe ne vidimo ili ih ne želimo priznati, nismo odgovorni za sebe.
Također je naglasio važnost religijske pouke ljudima i nakon sakramenta Potvrde, vjera i religija nisu isto, religija je  praksa vjere, a biti katolik znači izbliza slijediti Gospodina.
Nakon predavanja provedena je X. sinodska anketa.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar