• Na “Otvorenom danu” programa ReLOaD2 aplikanti upoznati s kriterijima i načinom prijavljivanja
  • Na “Otvorenom danu” programa ReLOaD2 aplikanti upoznati s kriterijima i načinom prijavljivanja
  • Na “Otvorenom danu” programa ReLOaD2 aplikanti upoznati s kriterijima i načinom prijavljivanja
  • Na “Otvorenom danu” programa ReLOaD2 aplikanti upoznati s kriterijima i načinom prijavljivanja
  • Na “Otvorenom danu” programa ReLOaD2 aplikanti upoznati s kriterijima i načinom prijavljivanja
  • Na “Otvorenom danu” programa ReLOaD2 aplikanti upoznati s kriterijima i načinom prijavljivanja
  • Na “Otvorenom danu” programa ReLOaD2 aplikanti upoznati s kriterijima i načinom prijavljivanja
  • Na “Otvorenom danu” programa ReLOaD2 aplikanti upoznati s kriterijima i načinom prijavljivanja
  • Na “Otvorenom danu” programa ReLOaD2 aplikanti upoznati s kriterijima i načinom prijavljivanja
  • Na “Otvorenom danu” programa ReLOaD2 aplikanti upoznati s kriterijima i načinom prijavljivanja

Na “Otvorenom danu” programa ReLOaD2 aplikanti upoznati s kriterijima i načinom prijavljivanja

Informativni sastanak “Otvoreni dan” u sklopu Regionalnog programa lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) održan je danas u vijećnici Općine Prozor-Rama sa zainteresiranim aplikantima. 

Sastanak je ispred Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) održala Mersiha Čurčić, suradnica za grantove na ReLOaD2 programu

Potencijalni aplikanti s projektima organizacija civilnog društva su tijekom sastanka detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja i kriterijima. Budući aplikantima prikazane su Smjernice i Prijavna dokumentacija, koja se sastoji od Obavezne i Dopunske.

JAVNI POZIV: Prilika za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za realizaciju projekata

Rok za predaju aplikacija 28. ožujka do 15 sati

Za zainteresirane predstavnike organizacija civilnog društva planiran je trodnevni Trening upravljanja projektnim ciklusom (PCM) koji će biti organiziran u sklopu Javnog poziva 27. veljače, 7. ožujka do 13. ožujka 2023. godine.

Prijave na trening su otvorene za organizacije civilnog društva s područja općine Prozor-Rame do 24. veljače 2023. godine u 12 sati i primaju se na e-mail adrese: [email protected] i  [email protected]

Trening povodom objavljenog Javnog poziva će se bazirat na četiri dokumenta, Projektni prijedlog, Budžet, Logičku matricu rada i Plan rada i promocija.

Predstavnicima organizacija civilnog društva bit će pružena i dodatna pomoć mentora, a sastanci s mentorima će biti organizirni 3., 10. i 17. ožujka 2023. godine. Aplikati na mentorske sastanke moraju doći s pripremljenom dokumentacijom.

Općina Prozor-Rama jedna je od ukupno 13 općina u okruženju koje sudjeluju u ReLOaD2 programu.

 

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar