“VODOGRAD”: Obavijest o zbrinjavanju bio-otpada

“VODOGRAD”: Obavijest o zbrinjavanju bio-otpada

Javno komunalno poduzeće „VODOGRAD“ d.o.o. Prozor-Rama podsjeća svoje korisnike da je puštena u rad suvremena kompostana na kojoj se prerađuje sav prikupljeni organski otpad ili sirovina.

Bio-otpad (otpad iz bašta, vrtova, trava, granje i dr. zeleni otpad) zabranjeno je spaljivati u užoj urbanoj zoni Prozora, kao i mjestima na kojima je moguće izazvati požar i prouzročiti zagađenje zraka.

JKP „Vodograd“ doo. Prozor-Rama otvorilo je vrata svojim korisnicima i omogućilo da na zakonit i ekološki prihvatljiv način besplatno zbrinu sve količine bio-otpada na način da isti mogu dovesti i odložiti na lokaciji platoa kompostirnice u Poniru.

Prijem bio-otpada dovezenog osobnim vozilom vrši se radnim danima u vremenu od 8 do 14 sati

O ostalim uslugama koje pruža JKP „Vodograd“ doo. Prozor-Rama možete saznati više u korisničkom servisu na: https://vodograd-rama.com/ ili kontaktiranjem brojeva telefona:
– Upravna zgrada 036 771053
– Eko park (sortirnica i kompostirnica) 036 770444

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing