Na suđenju za Uzdol svjedok Nikšić je rekao kako su u selu bili civili, živjeli su normalno i sve je funkcioniralo

Na suđenju za Uzdol svjedok Nikšić je rekao kako su u selu bili civili, živjeli su normalno i sve je funkcioniralo

Vidjela sam spaljeno sve u kući. Svekra i svekrve nije bilo. Otišla sam ispod kuće i u stričevu podrumu sam osjetila neki čudan miris. Otvorila sam vrata i vidjela neku odjeću. Podigla sam je i vidjela  svekra Martina kako mu je uho odrezano, a svekrva Kate je bila stavljena preko njegova struka

Danas je na Sudu BiH nastavljen glavni pretres u postpupku koji se vodi protiv Envera Buze, optuženog za ratne zločine počinjene na Uzdolu 14. rujna 1993. Godine kada su pripadnici Armije BiH masakrirali 29 civila i 12 pripadnika HVO-a. Na prijdlog Tužiteljstva za ratne zličine izvedena su dva svjedoka.

Prvi svjedok Tužiteljstva bio je Fahrudin Nikšić, rođen 1967. Godine u općini Jeleč – Foča. Nikšić je prije rata bio student u Sarajevu te se po izbijanju rata priključuje pripadnicima 182. Fočanske brigane A BiH.

U ljeto godine 1993. dolazi u Trnovo, a odatle je sa 60 pripadnika iste birgade upućen da se spoji sa Samostalnim prozoskim bataljonom pod zapovjedništvom Envera Buze. Dolazak na područje djelovanja tog bataljona dogodio se početkom kolovoza 1993. godine. Kada su stigli na Dobro polje primio ih je kodant Enver Buza. Raspoređeni su u tri čete i to u Šćipe, Kute i Here.  Štab bataljona je bio u Dobrom Polju. Fahrudin Nikšić je bio raspoređen za operativnog pomoćnika komadanta Buze. Njegov zadatak je bio uvezivanje položaja A BiH prema položajima HVO-a.

Prije akcije na Uzdol svjedok Fahrudin Nikšić je kazao: „Na postrojavanju u Dobrom Polju bio je i komandat štaba A BiH Sefer Halilović. Bilo je riječi samo o pravcima napada. Par dana prije održan je sastanak sa komandatom gdje smo razgovarali o pravcima napada. Komandant je predložio da ide glavnina vojnika kroz selo Uzdol na školu gdje je bila kasarna HVO-a.“

U daljnjem ispitivanju svjedok Nikšić je rekao kako su u selu bili civili, živjeli su normalno i sve je funkcioniralo. Ljudi su normalno funkcionirali.

„Moj pravac napada bio je Gradina (Gradac). Bili smo naoružani pješačkim naoružanjem. Bili smo na motoroli sa komandantom.“ Kazao je svjedok Nikšić.

U daljnjem svjedočenju je kazao kako su svi krenuli u isto vrijeme iz Hera te da je još bila noć. Prije vremena je došlo do pucnjave jer su vojnici bili primjećeni u selu te da zato akcija nije uspjela jer nije bilo faktora iznenađenja. Također je kazao da su se morali povući jer je stigla pomoć iz Prozora i došlo je do raspada napada, a vojska se izvlačila sve do navečer, a neki su se izvukli tek  slijedećeg dana.

Svjeodk Nikšić uspjehu akcije na Uzdol je kazao: „Došao sam u Dobro Polje, a komandant Buza je spavao. Niko ga nije smio probuditi. Bacio sam bombu da ga probudim. Ostao sam tu par dana, a onda smo otišli u Dusinu. O događanjima na Uzdolu sam čuo iz vijesti i da je sve bilo na TV-u, Umprofor je sve slikao i vojska je pričala o tome i da je bilo mrtvih civila.“  Fahrudin Nikšić je također kazao da nisu imali analizu akcije i da od njega nije nitko tražio izvještaj.

Drugi svjedok je bila Dragica Ratkić iz Uzdola zaseok Križ. Dragica je rođena na Krančićima u obitelji Miličević 1961. godine. U Križu je živjela sa suprugom Fabijanom i trojicom maloljetnih sinova. Dan prije napada na Uzdol bila je na Krančićima kod majke kojoj je pomagala raditi poljoprivredne poslove, a s njom su bila dvojica mlađih sinova. Večer prije sa sobom je odvela i svog trećeg sina. Napad na Uzdol ju je također zatekao na Krančićima. Kada je vidjela što se događa na Uzdolu uputila se u Prozor sa djecom gdje je čula za ranjavanje supruga Fabijana i nestanak svekra i svekrve Martina i Kate Ratkić.

„Otišla sam u posjet u bolnicu u Rumboke mužu. Potom sam 15.09.otišla na Uzdol. Vidjela sam spaljeno sve u kući. Svekra i svekrve nije bilo. Otišla sam ispod kuće i u stričevu podrumu sam osjetila neki čudan miris. Otvorila sam vrata i vdjela neku odjeću. Podigla sam je i vidjela  svekra Martina kako mu je uho odrezano, a svekrva Kate je bila stavljena preko njegova struka.“

Obrana Envera Buze je kao i do sada pokušavala dokazivati da se znalo za napad na Uzdol i da su civili morali biti izmješteni.

Slijedeći pretres zakazan je za 24. listopada 2017. godine.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar