NAJAVA: Javna rasprava o odabiru prioritetnih oblasti u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu

NAJAVA: Javna rasprava o odabiru prioritetnih oblasti u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu

Pozivaju se sve organizacije civilnog društva (OCD) sa područja općine Prozor-Rama da prisustvuju Javnoj raspravi odabira prioritetnih oblasti Javnog poziva za 2023. godinu, a u sklopu Regionalnog programa lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) kojeg financira Europska unija (EU) a implementira Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP).

Javna rasprava će se održati u prostorijama općinske uprave, Ulica Kralja Tomislava bb, Općina Prozor-Rama u srijedu 15.2.2023. godine sa početkom u 11:00 sati sa sljedećim tačkama dnevnog reda:
 • Informacije o ReLOaD2 projektu
 • Diskusija prijedloga oblasti predstojećeg Javnog poziva za općinu Prozor-Rama u ReLOaD2 projektu za 2023. godinu
 • Tekuća pitanja o predloženim prioritetnim oblastima
Predložene teme za Javni poziv su:
 1. Mladi
 • Projekti koji promoviraju volonterizam i aktivizam mladih;
 • Projekti koji rade na unapređenju znanja i vještina mladih za istraživanje, razvoj i inovacije;
 • Projekti koji potiču stjecanje znanja i vještina neformalnim obrazovanjem za djecu i mlade;
 • Podrška projektima za promociju zdravih stilova života (organizacija i provedba rekreativnih sadržaja za mlade);
 • Kultura i umjetnost (organizacija kulturno-umjetničkih, društvenih sadržaja i događaja za mlade);
 • Ekološke volonterske akcije za mlade;
 1. Kultura i sport
 • Podrška projektima koji potiču razvoj kulturnih sadržaja kroz promociju različitih vidova kulture i umjetnosti;
 • Podrška projektima koji afirmiraju sport i unapređuju kvalitetu i dostupnost sportsko-rekreativnih sadržaja za sve kategorije stanovništva;
 1. Socijalna politika
 • Projekti koji promoviraju ljudska prava i ravnopravnost spolova;
 • Projekti koji potiču socijalnu inkluziju, poboljšanje kvaliteta života i zaštitu mentalnog zdravlja osoba sa invaliditetom i članova njihovih porodica;
 • Projekti koji doprinose poboljšanju položaja ugroženih kategorija stanovništva sa posebnim fokusom na djecu i mlade školskog uzrasta;
 1. Podrška upošljavanju
 • Inovativni projekti koji potiču unapređenje znanja i vještina stanovništva u ruralnim sredinama;
 • Projekti koji podstiču unapređenje znanja i vještina mladih na tržištu rada.
Oznake

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar