Najava: 22. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Najava: 22. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  22. (dvadesetdrugu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana  13.11.2018. godine (utorak)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru s početkom rada  u 9,30  sati

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

 D  N  E  V  N  I      R  E  D

 

  1. Izvadak iz  zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
  2. Nacrt Proračuna općine Prozor – Rama za 2019. godinu,
  3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju parking prostora na lokaciji Banj brdo Gračac,
  4. Izvješće o radu Osnovnih škola u školskoj 2017./2018. godini,
  5. Pitanja i inicijative vijećnika.

 

PREDSJEDNIK

Esad E. Dželilović

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar